Siirry sisältöön

Tampereen aikuislukioon perustetaan iltapäiväryhmä alle 18-vuotialle

Julkaistu 11.5.2017 18.35

Tampereen aikuislukio aloittaa ensi syksynä alle 18-vuotiaille lukio-opetusta antavan ryhmän Sammon keskuslukiossa. Ryhmä kokoontuu iltapäivisin. Osaamis- ja elinkeinolautakunta päätti 11.5.2017, että Nuorisotakuun ja syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta on perusteltua, että nuorten opiskelulle järjestetään monimuotoisia vaihtoehtoja.

Uudella koulutusmallilla pyritään vähentämään koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten ja nuorten aikuisten syrjäytymisen riskiä. Aikuislukiossa kehitetyssä mallissa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret voivat opiskella lukion oppimäärän. Mallissa otetaan huomioon aikuislukion erityispiirteet sekä nuorten aikuislukio-opiskeluun liittyvät haasteet.

Opetusta annetaan iltapäivisin kello 13-17. Koulun aloittaminen lukuvuoden aikana on joustavaa. Lisäksi opiskelijat ovat oikeutettuja maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opiskelija on työsuunnitelman mukaisesti läsnä koulutuspaikassa.

Opinnot ja tukitoimet toteutetaan yhteistyössä Sammon keskuslukion kanssa. Opiskelijat ovat Sammon keskuslukion opiskelijoita kunnes täyttävät 18 vuotta. Sen jälkeen he siirtyvät aikuislukion opiskelijoiksi, jolloin suoritetut opinnot luetaan osaksi aikuisten lukiokoulutuksen oppimäärää. Opiskeluhuolto toteutetaan tarvittaessa Sammon keskuslukion henkilöstön toimesta.

Yleensä alaikäisiä ei oteta aikuislukioon. Aikuislukion iltaopetus ei välttämättä ole paras vaihtoehto nuorille. Tähän on useita perusteita: harrastukset sijoittuvat useimmiten iltaan, päivärytmi häiriintyy, ikätoveriverkoston puute ja aikuislukioissa ei ole opiskeluhuoltohenkilöstöä.

Vuonna 2017 alle 18-vuotiaiden opetuksen toteuttamisesta aikuislukiossa arvioidaan aiheutuvanTampereella yhteensä 36 000 euron lisäkustannukset. Kustannukset palautuvat kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain perusteella, mikäli opiskelijamäärä on vähintään 13 opiskelijaa.Lisätietoja

Hist. ja yht.k.opin leht. (Aik
Jorma Suonio
puhelin 050 330 2078
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell