Siirry sisältöön

Tampereen kaupungin tarkastuslautakunta on huolissaan kaupungin taloudesta ja työllisyydenhoidosta

Julkaistu 4.5.2017 14.30

Tampereen kaupungin tarkastuslautakunta toteaa vuoden 2016 arviointikertomuksessaan, että kaupungin talous ei ole edelleenkään tasapainossa. Talouden tasapainottaminen on yksi heikoimmin onnistuneista strategisista tavoitteista toukokuun lopussa päättyvällä valtuustokaudella.

Kaupungin lainamäärä on aiemmin pysynyt maltillisena merkittävästä investointimäärästä huolimatta, mutta vuonna 2016 sekä kaupungin että konsernin lainamäärä kasvoi voimakkaasti. Talousarvion menot on ylitetty vuosittain, vaikka talousarviota laadittaessa on pyritty menojen vähentämiseen. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kaupunginhallituksen on selvitettävä ja tehtävä talouden tasapainottamiseen liittyvät ratkaisut.

Työllisyydenhoitoa selkiytettävä

Tarkastuslautakunta teki arvionsa valtuustokauden strategian toteutumisesta, jonka mukaan kaupunki ei saavuttanut tavoitettaan pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden vähentymisestä. Tarkastuslautakunta toteaa kertomuksessaan, että työllisyyttä edistävien toimien kokonaisuus on monitoimijajärjestelmä, jota mikään yksittäinen taho ei johda.

Työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin osallistuu paitsi kaupunki, myös sen omistamat työllisyydenhoitoon erikoistuneet yhteisöt sekä valtion toimijat. Myös lainsäädäntö toi uuden yhteistyömallin seudun kuntien välille. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan toimintoja tulisi kehittää ja selkeyttää siten, että kokonaisuutta johtaa yksi strateginen toimija.

Parhaiten strategiatavoitteista onnistui tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan joukkoliikenneuudistus ja palvelumallityö. Molemmat suuret uudistukset on tehty hyvin suunnitellen sekä avoimesti kuntalaisia ja sidosryhmiä kuunnellen.

ICT-palveluissa ongelmia

ICT-palvelujen palvelutuottajan vaihtuminen ei ole sujunut suunnitellusti. Kaupungissa on ollut pitkäkestoisia tietokatkoja, jotka ovat haitanneet ja estäneet palvelutuotantoa toimimasta. Tarkastuslautakunta arvioi, että toimenpiteistä ja korvauksista sopiminen jälkikäteen tulee kaupungille kalliiksi.

Tarkastuslautakunta on vuoden 2016 aikana arvioinut muun muassa varhaiskasvatusta, mielenterveys- ja päihdepalveluja, Tampereen Vesi liikelaitosta ja useita muita kaupunkikonsernin palveluita ja toimijoita.

Kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomuksen kokouksessaan 15.5.2017. Arviointikertomus on luettavissa tarkastustoimen sivuilla.


Lisätietoja

Kaupunginreviisori
Erja Viitala
puhelin 050 552 6290
sähköposti [email protected]