Siirry sisältöön

Infralle, Tilakeskukselle, Finnpark Oy:lle ja Tampereen Vuokra-asunnot Oy:lle myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatit

Julkaistu 3.5.2017 14.47

Kaksi ympäristöasioissa kunnostautunutta Tampereen kaupungin liikelaitosta ja kaksi kaupungin yhtiötä on saanut Ekokompassi-sertifikaatin ensimmäisinä Tampereella. Tampereen Infra liikelaitos ja Tampereen Tilakeskus liikelaitos sekä Finnpark Oy ja Tampereen Vuokra-asunnot Oy vastaanottivat sertifikaatinsa Raatihuoneella 3.5.2017. Sertifikaatin saanut organisaatio on sitoutunut parantamaan ympäristöasioitaan ja täyttää ympäristöjärjestelmän kriteerit.

Tampereen Infrassa huomiota on kiinnitetty muun muassa ylijäämämaiden hyödyntämiseen ja tehostettu omasta toiminnasta syntyvän betoni- ja tiilijätteen seurantaa ja kierrätystä. Infra edellyttää myös, että kaupungin töihin otettavien kuorma- ja pakettiautojen sekä maarakennuskoneiden on oltava vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita. Kuljettajien on käytävä taloudellisen ajotavan koulutus joka viides vuosi. Henkilöstö voi nyt ilmoittaa entistä helpommin ympäristöön liittyviä havaintojaan mobiilisovelluksella.

Tilakeskuksen painopisteinä ovat ympäristönäkökohtien systemaattinen huomioiminen rakennushankkeissa ja ympäristöviestintä. Tilakeskus kehitti ympäristönäkökohtien tarkistuslistan rakennushankkeen alkuvaiheen suunnittelun tueksi. Tilakeskus haluaa seurata, että hankkeen alussa suunnitellut, ympäristöönkin vaikuttavat toimenpiteet toteutetaan tarkastelemalla, toimivatko valmistuneet kiinteistöt suunnitelmien mukaisesti. Tilakeskuksen ympäristötyössä tärkeää on myös lainsäädännön kehityksen seuranta.

Finnpark Oy säästää energiaa vaihtamalla pysäköintitalojen loisteputkivalaisimet led-valaisimiin vuoteen 2018 mennessä. Lisäksi yhtiö on vaihtanut P-Hämpin perusvesipumput ja hyödyntää kalliosuodatettuja valumavesiä autojen pesuvetenä P-Hämpissä. Finnpark suosii tuote- ja palveluhankinnoissaan ympäristöystävällistä vaihtoehtoa.

Tampereen Vuokra-asunnot Oy opastaa asukkaitaan asumisessa syntyvän jätemäärän vähentämiseen. Kiinteistöillä on parannettu lajittelumahdollisuuksia tuomalla pihoihin lasi- ja metallinkeräysastioita. Asukkaita ja asukastoimikuntia informoidaan jäteasioista: lajittelua jätepisteillä ohjataan ja selkeytetään jätetaulujen avulla. Myös jäteasemien kehittämiseen ja suunnitteluun satsataan.

– Ekokompassi on yrityksille, kaupungin yksiköille ja tapahtumille sopiva ympäristöjärjestelmä, joka on helposti omaksuttava ja kannustaa konkreettisiin toimenpiteisiin, kertoo ts. suunnittelija Aino Järventausta kestävä yhdyskunta -yksiköstä.

Tampereen kaupungin kestävä yhdyskunta -yksikkö auttaa ja tukee Tampereen kaupungin yksiköitä, liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä Ekokompassi-järjestelmän käyttöönotossa. Kun Ekokompassi on otettu käyttöön, organisaatio auditoidaan eli ympäristöasiat tarkastetaan ulkopuolisen auditoijan toimesta. Jos kaikki on kunnossa, organisaatio sertifioidaan.

Ekokompassikriteerejä on kymmenen. Organisaation on toimittava ympäristöä koskevien lakien ja säädösten mukaan, ja sillä on oltava ympäristövastaava. Avainhenkilöiden on käytävä Ekokompassi-koulutus ja ohjeistettava henkilökuntaa ympäristöasioissa. Organisaatiolla on oltava jätehuoltosuunnitelma, ja jätteet on lajiteltava vähintään jätehuoltomääräysten mukaan. Organisaation on varastoitava kemikaalit määräysten mukaisesti ja opastettavat työntekijät kemikaalien turvalliseen käyttöön.

kuva: Ekokompassi-sertifikaatin saajat Raatihuoneella
Finnpark Oy:lle, Tilakeskukselle, Tampereen Vuokra-asunnot Oy:lle ja Infralle myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatit Raatihuoneella 3.5.2017. Apulaispormestari Mikko Aaltonen kiitti yksiköitä hyvästä, konkreettisesta ympäristötyöstä.

Lisätietoja

Suunnittelija
Aino Järventausta
puhelin 040 194 0799

Tampereen Infra liikelaitos:
Ympäristöinsinööri
Tommi Granholm
puhelin 0500 807 401

Tampereen Tilakeskus liikelaitos:
Suunnittelija
Anna Koivumäki
puhelin 040 660 1941

Finnpark Oy:
Kiinteistömestari
Minna Sola
puhelin 40 7660 009

Tampereen Vuokra-asunnot Oy:
Kiinteistöpäällikkö
Mikko Töyrylä
puhelin 050 552 6102


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen