Siirry sisältöön

Kaupunki tukee kulttuurin harrastamista yhdistyksissä

Julkaistu 30.3.2017 17.52

Tampereen kaupunki avustaa yhdistyksien kulttuuriharrastuksia, kaupunginosatoimintaa, maahanmuuttajatoimintaa sekä museopalveluita. Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta myönsi avustuksia näihin toimintoihin kokouksessaan 30.3.2017.

54 kulttuuriharrastusyhdistykselle myönnettiin toiminta-avustuksia yhteensä 41 000 eurolla. 10 000 eurolla katetaan Kaanaan entisen koulukiinteistön ylläpitoa tilakeskukselle. Kulttuuriharrastusyhdistysten avustusta myönnetään säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastustoimintaan, ei yksittäisiin tapahtumiin tai tilaisuuksiin. Toiminnan tulee liittyä kirjallisuuteen, kuvataiteeseen, tanssiin ja teatteriin tai taiteidenväliseen harrastustoimintaan. Musiikkiin liittyvää harrastustoimintaa tuetaan vain orkestereiden ja kuorojen osalta.

Tampereen kaupunki myönsi myös museopalvelujen toiminta-avustuksia viidelle yhteisölle yhteensä 22.500 euroa. Avustuksia saivat Suomen Nyrkkeilymuseoyhdistys 2500 euroa, Suomen Vakoilumuseo 8000 euroa, Tampereen suojeluskunta- ja lottaperinneyhdistys 1800 euroa, Teisko-seura 9500 euroa ja Lauri Viita -seura 700 euroa.

Lisäksi Tampereen kaupunki myönsi toiminta-avustusta 15 maahanmuuttajayhdistykselle yhteensä 15 000 euroa. Toiminta-avustusta myönnetään pääosin maahanmuuttajien itsensä perustamille yhdistyksille, joiden toiminta on suunnattu Tampereella asuville maahanmuuttajille, ja joiden tarkoitus on maahanmuuttajayhteisöjen oman kulttuurin ja identiteetin säilyttäminen tai valtakulttuuriin kotouttava toiminta. Jotkut järjestöistä keskittyvät muun muassa urheilutoimintaan. Osa yhdistyksistä tuottaa lisäksi omia kulttuuritaustan huomioivia kotouttamispalveluja, kuten omakielistä neuvontaa ja asioimispalvelua sekä läksyjenlukukerhotoimintaa. Lisäksi siirrettiin 5000 euroa kulttuuripalveluille maahanmuuttajayhdistysten omakulttuurisuustyön tukemiseen esimerkiksi yksittäisten tapahtumien kustannuksiin.

Tampere avustaa myös 12 kaupunginosayhdistystä yhteensä 4000 eurolla. Avustusta myönnetään vakiintuneeseen kaupunginosatoimintaan ja toiminnan tulee olla osallistavaa ja yhteisöllistä sekä tavoittaa laajasti tietyn alueen asukkaita.


Lisätietoja

Sivistyspalvelujen johtaja
Lauri Savisaari
puhelin 040 801 6081
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki