Siirry sisältöön

Tampere 2017 -projektissa uudistuvat sekä rakenteet että toimintatavat

Julkaistu 27.3.2017 16.40

Tampereen kaupungin toimintamallin uudistusta koordinoiva Tampere 2017 -projekti käynnistyi maaliskuussa 2015 ja päättyy kesäkuuhun 2017. Projektin loppuraportti käsiteltiin 27.3.2017 kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa.

Tampere 2017 -projektin tavoitteena oli uudistaa Tampereen toimintamalli vastaamaan kaupungin muuttuvaa roolia ja toimintaympäristön haasteita. Uudistuksessa sekä organisaatiorakenteet että toimintatavat uudistettiin. Uuteen toimintamalliin ja uudistettuun kuntalakiin perustuva hallintosääntö hyväksyttiin valtuustossa 23.1.2017. Tampereen kaupunkiorganisaatio on toiminut uudessa toimintamallissa poliittisia toimielimiä lukuun ottamatta vuoden 2017 alusta. Uudet poliittiset toimielimet aloittavat kesäkuussa 2017.

Toimintamallin uudistuksen tavoitteiksi määriteltiin asiakaslähtöisyyden, kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen, kumppanuuden vahvistaminen kaupunkiorganisaatiossa ja sidosryhmien kanssa, johtamisen selkiyttäminen ja kehittäminen sekä toiminnan taloudellisuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen. Uuteen toimintamalliin siirryttiin vuoden 2017 alussa, joten tällä hetkellä on vielä liian varhaista arvioida uudistuksen vaikutuksia. Tavoitteiden saavuttaminen on todennettavissa vasta pitkällä aikavälillä. Tehdyt rakenteelliset ratkaisut kuitenkin tukevat tavoitteiden saavuttamista. Johtamista on selkiytetty purkamalla sisäinen tilaaja–tuottaja-malli, vähentämällä hallintotasoja, johtavassa asemassa olevien henkilöiden määrää ja tiivistämällä konsernihallintoa.

Asiakaslähtöisyys ja mahdollistava johtaminen ovat toimintamallin keskiössä

Uusi toimintamalli tuo toiminnan ja organisaation keskiöön kuntalaisten näkökulmasta tärkeät kokonaisuudet: hyvinvoinnin, kaupunkiympäristön sekä elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueet. Asiakaslähtöisyys on uuden toimintamallin ytimessä. Asiakaslähtöisyyden kehittäminen on ollut painopiste palvelualueiden organisaation ja toiminnan suunnittelussa. Asiakaslähtöisyyteen yhdistyy myös toimintamallin uudistuksen yhteydessä käyttöön otettu lean-ajattelu, jossa henkilöstö kehittää yhdessä tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työtään ja palveluja. Kaupungille on määritelty henkilöstö kehittäjänä -periaatteet.

Uusi johtamismalli perustuu selkeiden tavoitteiden asettamiseen toiminnan vaikuttavuudelle, taloudellisuudelle ja kyvykkyydelle. Mahdollistava johtaminen on yksi uuden toimintamallin keskeinen muutos. Mahdollistavan johtamiskulttuurin vakiinnuttamiseksi on määritelty johtamisperiaatteet, jotka rakentavat koko organisaation läpileikkaavaa johtamiskulttuuria. Johtamiskyvykkyyden varmistamiseksi on määritelty myös johtamisen osaamisvaatimukset, jonka mukaisesti esimiehiä rekrytoidaan ja kehitetään.


Lisätietoja

Strategiajohtaja
Reija Linnamaa
puhelin 040 572 9610
sähköposti [email protected]niL.ajieR


Teksti Aila Rajamäki