Siirry sisältöön

Perhevoimala ja Lähiöliikkuu jatkavat Lähivoimalan työtä

Julkaistu 27.3.2017 10.45

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävää toimintaa kehitetään Kaukajärven, Multisillan ja Peltolammin asuinalueilla.

Kolme vuotta kestänyt Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelujen Lähivoimala -projekti on pyrkinyt kehittämään osallisuutta ja yhteisöllisyyttä alueellisesti. Työn alulle panijoina ovat olleet alueen lasten, nuorten ja perhepalvelujen työntekijät.

Tavoitteena on ollut rakentaa yhdessä kaupungin toimijoiden, yhdistysten ja asukkaiden kanssa alueelle uusia yhteistyöverkostoja, toimintaa ja tapahtumia sekä kehittää lähipalveluita. Yhdessä tekemällä ja kehittämällä on pyritty vähentämään lasten, nuorten ja perheiden eriarvoisuutta sekä syrjäytymistä.

Lähivoimala -projektin tuotoksena on syntynyt useita eri kohderyhmille suunnattuja toimintoja. Toimiviksi todetut ideat on pyritty juurruttamaan osaksi alueen tulevaisuuden toimintaa. Nyt hanke päättyy, mutta työ alueilla jatkuu.

Perhevoimalasta tukea perheille, Multisillassa ja Peltolammilla lähiliikuntaa

Hyvä esimerkki projektin jälkeen jatkuvista toiminnoista on Kaukajärvellä toimiva Perhevoimala. Perhevoimala on matalankynnyksen tukipalvelu alueen lasten perheille. Perhevoimala-toiminta tarjoaa ammatillista ohjausta ja vertaistukea lapsiperheiden kohtaamiin erilaisiin tilanteisiin. Samalla se tukee lapsen ja vanhemman yhdessä oloa.

Toiminnassa ovat mukana muun muassa kaupungin lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja varhaiskasvatuksen leikkitoimintakeskus Huusholli. Lisäksi mukana on alueen muita toimijoita.

Toinen esimerkki on Lähiöliikkuu-toiminta Multisillan ja Peltolammin alueilla. Se on lapsiperheille suunnattu avoin, maksuton ja matalan kynnyksen harrastusmuoto, jota alueelle on toivottu. Lähiöliikkuu-toiminta tarjoaa monipuolista ja fyysisesti aktiivista toimintaa koko perheelle leikkien ja pelailun muodossa. Lähiöliikkuu-toimintaa toteutetaan avoimina, ohjattuina liikuntavuoroina Peltolammin koululla ja Multisillan nuorisotiloissa kerran viikossa.


Lisätietoja

Aluekoordinaattori (etelä)
Jarno Koskinen
puhelin 040 806 3987
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen