Siirry sisältöön

Tarkastusraportti yksityisen päiväkodin valvonnasta valmistui

Julkaistu 23.3.2017 19.43

Tampereen kaupunki toimi voimassa olleen lainsäädännön ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ohjauksen mukaan yksityisen ABC Päiväkodin tapauksessa vuonna 2011, kun se sai tiedon yksityisen elinkeinonharjoittajan saamasta tuomiosta, toteaa Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen raportti. Kaupunki kuitenkin epäonnistui päiväkodin toiminnan valvonnassa.

Tampereen kaupungin sisäinen tarkastus arvioi ABC Päiväkodin toimintaan kohdistetun ohjauksen ja neuvonnan sekä valvonnan riittävyyttä ja tuloksellisuutta. Tampereen kaupunki kielsi tammikuussa 2017 pitämästä lapsia päiväkodissa aluehallintoviraston ohjauksen perusteella, kun havaittiin, että päiväkodin toiminnassa ei noudatettu kaupungin sille asettamia ehtoja.

Päiväkodin toiminnalle asetettiin ehdot aluehallintoviraston ohjauksessa

Tampereen kaupunki ilmoitti kesäkuussa 2011 aluehallintovirastolle tuomiosta, jonka yksityisen ABC Päiväkodin elinkeinonharjoittaja oli saanut sukupuolisiveellisyyttä loukkaavien lapsikuvien hallussapidosta ja tiedusteli, miten asiassa tulisi edetä. Kaupungin lakimies totesi aluehallintovirastolle myös, ettei kaupungilla lain mukaan ole mahdollisuutta ryhtyä asiassa pakkokeinoihin.

Aluehallintoviraston ylitarkastaja esitti kaupungille menettelytapaa, jossa kaupunki pyrkii neuvotteluin sekä toiminnalle asetetuin ehdoin korjaamaan tilannetta siten, ettei tuomion saanut elinkeinonharjoittaja toimi yksin lasten kanssa. Lokakuussa 2011 kaupunki asetti toiminnan ehdoksi sen, että elinkeinonharjoittaja ei kuulu päiväkodin hoitovastuussa olevaan henkilökuntaan eikä toimi lapsiryhmässä missään tilanteessa yksin. Asetetut ehdot toimitettiin tiedoksi myös aluehallintovirastolle.

Tarkastusraportissa todetaan, että aluehallintoviraston olisi tullut hallintolain mukaan käsitellä asia ilman aiheetonta viivästystä ja vain sillä olisi ollut toimivalta yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaan valvonta- ja pakkokeinojen käyttöön asiassa.

Kaupunki epäonnistui ehtojen noudattamisen valvonnassa

Tarkastusraportin mukaan kaupunki on toiminut puutteellisesti, koska se ei ole riittävästi valvonut päiväkodille asetettujen ehtojen noudattamista. Kaupungin valvontayksikkö on tehnyt ABC Päiväkotiin suunniteltuja, etukäteen ilmoitettuja valvonta- ja ohjauskäyntejä säännöllisesti lukuun ottamatta vuotta 2012. Valvontaa ei ole suunnitelmallisesti eikä tehostetusti kohdistettu asetettujen ehtojen noudattamiseen päiväkodissa.

Kaupunki ei ole ennen vuotta 2016 tehnyt päiväkotiin ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia, vaikka niitä lain mukaan voidaan perustelluista syistä tehdä. Joulukuussa 2016 tehdyssä tarkastuksessa havaittiin, että päiväkodissa ei ole noudatettu asetettuja ehtoja.

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaa tehostetaan

Tarkastusraportissa esitetään useita yksilöityjä kehittämistoimia, joilla jatkossa varmistetaan kaupungin valvonnan riittävyyttä ja tuloksellisuutta. Sisäinen tarkastus esittää raportissaan parannuksia muun muassa valvonnan johdonmukaiseen ja riskiperustaiseen suunnitteluun, tiedonvälitykseen, toteuttamiseen, seurantaan ja dokumentointiin. Raportissa kiinnitetään huomiota myös valvontayksikön resursseihin, niiden kohdentamiseen ja riittävyyteen.

Varhaiskasvatuksen valvonnan resursseja Tampereen kaupunki lisää jo tänä keväänä, kun yksikössä 3.4.2017 aloittaa työnsä yksi uusi työntekijä. Valvontayksikkö on jo syksyllä 2016 tarkentanut valvontakäytäntöjään ja lisännyt ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia.

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta merkitsi sisäisen tarkastuksen tarkastusraportin tiedoksi kokouksessaan 23.3.2017.


Lisätietoja

Tarkastusjohtaja
Markus Kiviaho
puhelin 040 160 1529
sähköposti [email protected]

Lakimies
Sara Saadetdin-Rajaluoma
puhelin 040 806 4343
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen