Siirry sisältöön

Tampereen neuvolat ottavat käyttöön sähköisen äitiyskortin

Julkaistu 21.3.2017 13.24

Tampereen kaupungin kaikki äitiysneuvolat ja raskaudenaikaisia ultraäänitutkimuksia tekevä yksikkö ottavat kevään aikana käyttöön sähköisen äitiyskortin raskaudenseurannassa. Sähköisen äitiyskortin saavat maaliskuusta lähtien äitiysneuvolaan tulevat uudet asiakkaat.

Valokuva: Vatsan mittaus äitiysneuvolassa.
 

Tampere ja Orivesi aloittavat sähköisen neuvolakortin käytön maaliskuun aikana. Myös Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on valmius ottaa vastaan sähköisiä äitiyskortteja käyttävät synnyttäjät.

Sähköinen äitiyskortti on digitaalinen versio tutusta pahvisesta kortista. Pahvikortin käytöstä luovutaan vähitellen.

Yksi palvelun eduista on aiempaa sujuvampi tiedonkulku äitiysneuvolan, ultraäänitutkimuksia tekevän yksikön ja synnytyssairaalan välillä. Äitiyskorttia käytetään myös Taysissa raskauden ja synnytyksen ajan hoidossa ja seurannassa, joten tieto on nopeasti nähtävissä esimerkiksi synnytyksen alkaessa tai mahdollisissa raskauden ongelmatilanteissa. Samalla tavalla äiti ja neuvola näkevät Taysin henkilökunnan sähköiseen äitiyskorttiin kirjaamat tiedot.

Äidin ja sikiön tiedot samassa palvelussa

Nyt käyttöön otettava sähköinen äitiyskortti on monipuolinen digitaalinen palvelu, johon asiakas saa tunnuksen, kun hän ensimmäisen kerran ottaa yhteyttä äitiysneuvolaan.

Asiakas täyttää palvelussa esitietolomakkeen jo ennen ensimmäistä neuvolakäyntiä. Palvelussa on myös useita terveystottumuksia ja hyvinvointia koskevia kyselyitä, joihin neuvola toivoo odottajan vastaavan ennen äitiysneuvolaan tuloaan. Kyselyt kartoittavat esimerkiksi ravitsemukseen, alkoholinkäyttöön, mielialaan ja synnytyspelkoon liittyviä asioita.

Raskaudenseurantaa varten palvelussa on äitiyskortti-osio, johon tallentuvat neuvolakäyntien seurantatiedot ja käyntien yhteydessä tehtyjen tutkimusten tulokset. Odottaja näkee kortista terveydenhuollon ammattilaisten tekemän kirjaukset. Esimerkiksi äidin verenpainetta tai painoa voidaan seurata graafisena käyränä. Sähköiseen äitiyskorttiin tallennetaan samalla tavalla myös sikiön vointia ja kasvua koskevat tiedot sekä sikiöseulontoihin liittyvät tutkimustiedot.

Myös kotimittaukset tallentuvat

Odottajalla on palvelun ansiosta aikaisempaa paremmat mahdollisuudet osallistua omaan hoitoonsa. Sähköistä äitiyskorttia voi käyttää kotona tehtävien mittaustulosten tallentamiseen ja seurantaan. Esimerkiksi verensokerin ja verenpaineen kotimittausten tulokset odottaja voi tallentaa palveluun ja lähettää palvelussa tuloksista tiedon myös neuvolaan.

Äiti voi pitää palvelussa myös omaa raskauspäiväkirjaa, joka on vain hänen henkilökohtaisessa käytössään. Keskustelupalstalla voi keskustella muiden odottajien kanssa. Lisäksi palvelussa on tietopankki.

Palvelua voi käyttää myös tabletilla tai älypuhelimella. Halutessaan äiti voi tulostaa palvelusta tiedot itselleen "pahvikortiksi" tai laajemmaksi koosteeksi muistona raskausajasta ja synnytyksestä.

Tampereella käyttöön otettavan sähköisen äitiyskortin verkkosovellus on nimeltään iPana Äitiys. Äidillä on palvelussa aktiivinen rooli tiedon omistajana, käyttäjänä ja tuottajana. Käyttäjä omistaa itse kaikki palveluun tallentamansa tiedot. Palvelun käyttö tapahtuu aina salatun SSL- yhteyden läpi. Palvelun on toteuttanut CSAM MediWare Oy.


Lisätietoja

Lasten ja nuorten terveyspalvelut
Suunnittelija
Pia Hietanen
puhelin 050 468 4078
sähköposti [email protected]

Lasten ja nuorten terveyspalvelut
Ylilääkäri
Tuire Sannisto
puhelin 050 468 9166
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen

Kuvat Opa Latvala