Siirry sisältöön

Pyhällönpuiston yleissuunnitelmaluonnos nähtävänä

Julkaistu 17.3.2017 14.43

Lentävänniemen kaupunginosassa sijaitsevan Pyhällönpuiston leikkipaikka peruskorjataan ja sen lähiympäristö sekä Halkoniemenkadun pää maisemoidaan tänä vuonna. Leikkipaikan välineistöä ja kalusteita uusitaan eri ikäryhmät huomioiden. Peruskorjattava alue sijaitsee Pyhällönpuiston lounais- ja kaakkoisosassa, ja siihen kuuluvat leikkipuiston lisäksi metsän reuna-alueet ja Halkoniemenkadun pääty.

Pyhällönpuiston yleissuunnitelmaluonnos on nähtävänä ja kommentoitavissa 17.3. - 2.4.2017 palvelupiste Frenckellissä (Frenckellinaukio 2 B) sekä kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi suunnitelma on nähtävissä Pyhällönpuiston leikkipaikan eteläreunassa.

Pyhällönpuiston leikkipaikka jaetaan peruskorjauksen yhteydessä pienten ja isojen lasten osioihin keltaisten tekonurmipintaisten leikkiratojen avulla. Vanhat hyväkuntoiset leikkivälineet säilytetään, ja uudistuvan leikkipaikan teema rakennetaan puistossa sijaitsevan puisen auton ympärille.

Pienille lapsille suunnatut leikkivälineet sijoitetaan puiston pohjoisosaan leikkiradan sisäpuolelle. Tähän osaan puistoa sijoittuvat myös puiston länsireunalla sijaitsevat nykyiset keinut, joista toinen uusitaan. Eteläisemmän leikkiradan sisälle sijoitetaan isompien lasten leikkivälineitä, ulkokuntoilupiste ja pieni aidattu pelikenttä.

Puiston nykyiset puut on tarkoitus pääosin säilyttää. Isojen puiden kunto arvioidaan peruskorjauksen yhteydessä, ja hyväkuntoiset puut säilytetään. Uusia katupuita istutetaan Halkoniemenkadun jatkeena olevan kevyen liikenteen väylän varrelle. Puistoon rakennetaan myös muutamia uusia alueita rajaavia pensasistutuksia, ja metsän pohjakasvillisuutta palautetaan. Lisäksi leikkipaikan valaistus uusitaan, kuten myös Pyhällönpolun alkupään valaistus leikkipaikan pohjoisreunaan saakka.


Lisätietoja

Vanhempi erikoissuunnittelija
Marjaana Tuoriniemi
puhelin 040 806 2895
sähköposti [email protected]


Teksti Elise Kraatila