Siirry sisältöön

Keskustan ja Rantatunnelin yhdistävän maanalaisen eritasoliittymän suunnittelu etenee

Julkaistu 13.3.2017 17.03

Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelukokous päätti kokouksessaan 13.3.2017, että keskustan maanalaisen eritasoliittymän ja katuverkkoyhteyden sekä Kunkun parkin ajoyhteysvarauksen jatkosuunnittelu ja toteutuksen valmistelu käynnistetään. Eritasoliittymällä parannetaan merkittävästi keskustan liikenteellistä saavutettavuutta kytkemällä keskustakehä Rantaväylän tunneliin uudella ajoneuvoyhteydellä.

Keskustan maanalainen eritasoliittymä Rantatunneliin ja ajoyhteydet tunnelista katuverkkoon ja Kunkun parkkiin ovat osa Viiden tähden keskustan kehittämisohjelmaa. Eritasoliittymä parantaa keskustan saavutettavuutta ja liikenteen toimivuutta huomattavasti. Keskustan maanalainen eritasoliittymä Rantaväylän tunneliin on tarkoitus toteuttaa merkittävänä liikenneinvestointina vuosina 2018-2020.

Kunkun parkki on keskustan läntisen puolen elinvoiman säilymisen ja kehittymisen kannalta merkittävä hanke ja lisää keskustan vetovoimaa sekä parantaa sen saavutettavuutta.

Näsikallion eritasoliittymässä jopa 1200-1400 autoa tunnissa

Keskustan ohittavalle seudulliselle liikenteelle Rantatunneli tarjoaa sujuvan reitin. Liikenne-ennusteissa juuri tämä keskustan ohittava liikenne kasvaa voimakkaimmin. Rantatunneli, Näsikallion eritasoliittymä sekä Ratapihankatu toimivat yhdessä erittäin tehokkaasti sekä keskustan ohittavan liikenteen reittinä että reittinä keskustan maanalaiseen pysäköintijärjestelmään.

Näsikallion eritasoliittymää käyttää toteutusratkaisusta riippuen 1200 - 1400 autoilijaa tunnissa iltahuipputunnin aikana. Jos Kunkun parkkista on suora yhteys tunneliin, keskustan länsiosan ja keskustakehän pohjois- ja itäosan liikenne vähenee. Kunkun parkin arvioidaan vähentävän Satakunnan sillan liikennettä yli 30 prosenttia. Myös pelkällä ennen Kunkun parkkia toteutettavalla katuverkkoyhteydellä Satakunnankadulta Rantatunneliin voidaan vähentää Satakunnankadun liikennettä noin 15 prosenttia.

Maanalainen pysäköinti vähentää kaduilla pysäköintipaikan etsinnästä aiheutuvaa liikennettä merkittävästi. Kunkun parkin rakentaminen vähentää liikennettä läntisen keskustakehän sisäpuolisella katuverkolla noin 45 prosenttia verrattuna tilanteeseen, jossa ei ole Kunkun parkkia.

Satakunnankatu paras paikka ajoyhteydelle liittymään

Kunkun parkin kilpailuttamisessa tarjouksen tekijöitä on pyydetty esittämään ratkaisu ajoyhteydestä Näsikallion eritasoliittymästä keskustakehälle ennalta määritettyyn paikkaan Satakunnankadulta. Lähtökohtana on ajoyhteyden sijoittuminen keskustan länsipuolella liikenteellisesti optimaaliseen paikkaan keskustakehälle. Ajoyhteyden eri sijaintivaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia ja toteutettavuutta on tutkittu useaan eri paikkaan.

Parhaimpana sijaintivaihtoehtona pidetään ajoyhteyttä liittymään Satakunnankadulta välittömästi Hämeenpuiston länsipuolella. Tällä toteutustavalla rakentamiskustannukset ovat arviolta 21-25 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan yli 30 miljoonaa euroa.

Eritasoliittymä, katuverkkoyhteys ja Kunkun parkin sisäänajon varaus suunnitellaan ja suunnitelmien perusteella käynnistetään toteutuksen hankinta. Eritasoliittymän suunnittelun yhteensopivuus Kunkun parkin ratkaisuun varmistetaan. Suunnittelu etenee samanaikaisesti Kunkun parkin kilpailutuksen kanssa, jotta molempien ratkaisut saadaan sovitettua yhteen ja Kunkun parkin kilpailussa olevat toimijat mukaan suunnitteluun.

Kunkun parkin ajoyhteyden varaus toteutetaan siten, että pysäköintilaitoksen louhiminen eritasoliittymän ja tunnelin kautta on mahdollista. Ajoyhteys katuverkkoon osoitetaan yleissuunnitelmassa Satakunnankadulle.

Keskustan eritasoliittymä on strategisesti merkittävä keskustan kehittämisen investointi, joka mahdollistaa kaupungin kasvua ja elinvoiman lisääntymistä. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2019, jolloin liittymä voisi olla valmis vuonna 2021. Jos liittymän toteuttaminen ajoittuu vuosille 2018-2020, siitä syntyvää louhetta voidaan käyttää Näsijärven täyttömaana Hiedanrannan raitiotieverkon rakentamisessa.

Kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa asia päätettiin 13.3. äänestyksen jälkeen. Jäsen Jaakko Mustakallion (vihr.) esittämä muutosehdotus, että suunnittelun tarpeellisuus arvioidaan vasta sen jälkeen, kun Rantatunneli liittymineen on kokonaan valmistunut, hävisi äänestyksessä pohjaesitykselle äänin 9-2. Sirkkaliisa Virtanen (vas.) kannatti Mustakallion muutosehdotusta.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]

Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin 040 564 4518
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki