Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Keskustan asukas- ja yrityspysäköintialue laajenee Kalevaan

Julkaistu 21.2.2017 20.16

Tampereen keskustan asukas- ja yrityspysäköintialuetta laajennetaan Kalevan alueelle. Kaikki alueen yleiset pysäköintipaikat muutetaan joko asukas- ja yrityspaikoiksi tai aikarajoitteisiksi. Yhdyskuntalautakunta päätti Kalevan alueen uusista pysäköintijärjestelyistä kokouksessaan 21. helmikuuta 2017.

Järjestelmä pyritään ottamaan käyttöön 1.4.2017 alkaen. Lautakunta edellyttää, että pysäköintimuutoksien vaikutuksia seurataan ja vaikutukset raportoidaan lautakunnalle vuosisuunnitelman yhteydessä.

Asukas- ja yrityspysäköintialueella asuvat henkilöt ja siellä toimivat yritykset ja yhteisöt voivat lunastaa käyttöönsä pysäköintitunnuksen, joka oikeuttaa pysäköimään asukas- ja yrityspysäköintiin merkityille paikoille ilman aikarajoitusta tai erillistä maksua. Tunnus on voimassa vuoden kerrallaan. Kalevan alueella käyttöön otettava pysäköintitunnus on J.

Vapaa pysäköinti poistuu kokonaan. Kalevan palveluiden saavutettavuus turvataan aikarajoitteisilla pysäköintipaikoilla, joille auton saa jättää korkeintaan kahdeksi tunniksi. Maksullisen pysäköinnin alue sen sijaan ei ainakaan toistaiseksi laajene Kalevaan.

Asukas- ja yrityspysäköintialueen sekä aikarajoitteisten kadunvarsipaikkojen perustamiseen tarvittavat liikennemerkkimuutokset toteutetaan Kalevassa vaiheittain kevään aikana. Samassa yhteydessä tehdään raitiotien rakentamisen vaatimia liikennejärjestelyjä, jotka siirtävät osan Sammonkadun liikenteestä rinnakkaisväylille. Liikenteen sujumisen varmistamiseksi Takojankadun kadunvarsipysäköinti poistetaan.

Joustoa ja tehokkuutta pysäköintiin

Uusilla pysäköintijärjestelyillä varmistetaan pysäköintipaikkojen riittävyys sekä Kalevan alueella asuville ja työskenteleville että siellä asioiville. Kalevan pysäköintimäärät ovat kasvaneet lähialueiden pysäköinnin muututtua maksulliseksi, ja paikoista on ollut pulaa etenkin Sammonaukion alueella. Raitiotiehankkeeseen liittyvät Teiskontien ja Sammonkadun uudistukset sekä töiden vaatimat järjestelyt vähentävät paikkojen määrää vielä nykyisestä. Asukas- ja yrityspysäköinti sekä kadunvarsipysäköinnin aikarajoitus tehostavat olemassa olevien pysäköintipaikkojen käyttöä, jolloin tilaa riittää kaikille.

Tavoitteena on mahdollisimman tasapuolinen ja tarkoituksenmukainen pysäköintijärjestelmä, joka palvelisi alueella liikkuvien tarpeita. Kalevan pysäköintisuunnitelman laatimisessa on otettu huomioon alueen asukkaiden ja siellä asioivien kuntalaisten antama palaute ja kommentit.

Keskustan liikennettä kehitetään Tampereella entistä joukkoliikenne- ja kävelypainotteisemmiksi, ja liikenneratkaisujen tavoitteena on edistää kestävien kulkutapojen käyttöä. Joukkoliikenteen halutaan olevan kilpailukykyinen vaihtoehto oman auton käytölle. Kalevan alueella joukkoliikenne toimii tehokkaasti, ja raitiotien myötä se tehostuu entisestään.

Kalevan pysäköinnin uudistamisesta järjestetään yleisötilaisuus Sammon keskuslukiolla 8.3.2017 klo 17-19.30.


Lisätietoja

Liikenneinsinööri
Timo Seimelä
puhelin 040 758 2104

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665


Teksti Elise Kraatila/Anna-Leea Hyry