Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Uusi asiakasmaksulaki vaikuttaa päivähoidon maksuihin

Julkaistu 21.2.2017 10.48

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.3.2017. Laki tuo muutoksia muun muassa kahden ja kolmen hengen perheiden tulorajoihin sekä sisaralennukseen kunnallisessa päivähoidossa.

Päivähoidossa asiakasmaksu määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa viettämän ajan perusteella. Päivähoidon enimmäismaksu (290 euroa/kk) ja pienin perittävä maksu (27 euroa/kk) pysyvät ennallaan.

Pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksut pienenevät jonkin verran, koska maksun määräytymisen perusteena olevia tulorajoja korotetaan. Muiden perhekokojen tulorajat pysyvät ennallaan.

Perheen toisen lapsen asiakasmaksu päivähoidossa on 90 prosenttia perheen nuorimman päivähoidossa olevan lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on jatkossakin 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Sisaralennus lasketaan aina niin, että perusteena käytetään nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta käsitteli asiaa 16.2.2017.

Uusi asiakasmaksupäätös kaikille päivähoidossa oleville

Muutosten vuoksi kaikille Tampereen kaupungin päivähoidossa oleville lapsille tehdään uusi asiakasmaksupäätös 1.3.2017 alkaen. Asiakasmaksupäätökset tehdään asiakkaan jo aikaisemmin asiakasmaksuihin antamilla tiedoilla, ellei asiakas ilmoita tulojensa muuttuneen. Asiakkaan tulee ilmoittaa muutoksesta, mikäli tulot ovat muuttuneet vähintään 10 prosenttia.

Mikäli asiakas on aiemmin suostunut korkeimman maksun perimiseen ja haluaa, että 1.3.2017 lähtien maksu määrätään tulojen perusteella, tulee hänen ilmoittaa tästä 31.3.2017 mennessä päivähoidon asiakasmaksuihin ja antaa tarvittava selvitys tuloistaan. Ohje ja lomake tuloselvityksen antamiseen löytyvät Tampereen kaupungin päivähoidon internetsivuilta.

Uuden lain mukaan kunnalla on mahdollisuus periä puolet kuukauden asiakasmaksusta silloin, kun lapselle on turhaan varattu vanhempien loman ajaksi varhaiskasvatuspaikka, jota ei ole peruutettu. Mikäli perheen tulot olisivat niin pienet, ettei asiakasmaksua ole määrätty, voitaisiin kuitenkin periä puolet pienimmästä perittävästä asiakasmaksusta.

Myös kerhotoiminnan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuttoman toiminnan tulorajoihin muutos

Esiopetusta täydentävässä kerhotoiminnassa ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa on kiinteä kuukausimaksu, joka säilyy ennallaan. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta on päättänyt, että esiopetusta täydentävä kerhotoiminta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on maksutonta niille perheille, joilta ei tulojen perusteella perittäisi asiakasmaksua kunnallisesta päivähoidosta. Maksuttoman toiminnan tulorajoja on korotettu 1.3.2017 alkaen kahden ja kolmen hengen perhekoossa. Muiden perhekokojen osalta tulorajat säilyvät ennallaan. Maksuvapautusta on haettava kirjallisesti sille tarkoitetulla lomakkeella ja maksuvapautus voidaan myöntää sen kuukauden alusta, kun hakemus on vastaanotettu.


Lisätietoja

Palvelupäällikkö
Merja Haapoja
puhelin 040 806 2899
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen