Siirry sisältöön

Kannen ja Areenan rakentamisaikaa koskeva sopimus allekirjoitettiin

Julkaistu 20.2.2017 15.19

Liikennevirasto, Tampereen kaupunki ja SRV Rakennus Oy allekirjoittivat sopimuksen Kannen ja sen alapuolisten rakenteiden ja ratamuutosten suunnittelusta ja rakentamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on turvata raideliikenteen toimintaedellytykset ja turvallisuus rakentamisaikana. Samalla sovittiin hankkeeseen liittyvistä vastuista ja velvoitteista.

Kansi ja Areena -hanke on kaksivaiheinen: Sorin sillan eteläpuoli ja Sorin sillan pohjoispuoli. Sopimus mahdollistaa sillan eteläpuolisen rakentamisen välittömästi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sillan pohjoispuoli on mahdollista toteuttaa nyt allekirjoitetun sopimuksen pohjalta, kun sopimukseen on liitetty tätä kansiosaa koskevat sopimusliitteet.

Sopimuksen allekirjoittavat Johtaja Pekka Petäjäniemi ja ylitarkastaja Mikko A. Heiskanen Liikenneviraston puolesta, pormestari Anna-Kaisa Ikonen ja konsernijohtaja Juha Yli-Rajala Tampereen kaupungin puolesta sekä varatoimitusjohtaja Timo Nieminen ja aluejohtaja Henri Sulankivi SRV Rakennus Oy:n puolesta.


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]

Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu