Siirry sisältöön

Kantakaupungin nähtävillä olevasta yleiskaavaehdotuksesta yleisötilaisuuksia

Julkaistu 14.2.2017 15.05

Kantakaupungin yleiskaavaehdotus on nähtävillä 15.2.–17.3.2017. Ehdotuksesta järjestetään viisi asukastilaisuutta, joissa kaupunkilaiset pääsevät kuulemaan, keskustelemaan ja esittämään kysymyksiä uudesta yleiskaavasta. Ensimmäinen tilaisuuksista on 15.2.2017 18.00–20.00 Hervannan elokuvateatteri Cinolassa (os. Lindforsinkatu 1).

Kartta: Kantakaupungin yleiskaava 2040:n aluerajaus
 

Muut sisällöltään samanlaiset avoimet asukastilaisuudet järjestetään seuraavasti: Lielahtikeskuksen monitoimitila Tuike to 16.2. klo 18–20, Leinolan koulun ruokala ti 21.2. klo 18–20, Pääkirjasto Metso, Lehmus-sali ke 22.2. klo 10–12 ja Hatanpään koulun ruokala ke 22.2. klo 18–20.

Yleiskaavaehdotus perustuu pääosin aiemmin nähtävillä olleen yleiskaavaluonnoksen ratkaisuihin, mutta siihen on tehty muutoksia luonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta.

Strategiset tavoitteet on yhdistetty maankäytön ja liikennejärjestelmän kanssa samalle yhdyskuntarakenne -kartalle. Viherympäristöä ja -palveluita koskeva kartta ja kulttuuriympäristöä koskeva kartta pysyivät pääosin saman sisältöisinä luonnosvaiheen kanssa. Neljännelle kartalle on koottu kestävää vesitaloutta, ympäristöterveyttä sekä yhdyskuntateknistä huoltoa koskevia asioita.

Nähtävillä olon aikana kaavasta pyydetään lausunnot ja siitä voi jättää muistutuksia. Yleiskaavaehdotus pyritään saamaan hyväksymiskäsittelyihin kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon huhti–toukokuun aikana.

Yleiskaavan laatiminen aloitettiin keväällä 2014. Sen jälkeen on järjestetty mittavasti erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia, kuten viime syksyn Yleiskaavailta jota saattoi seurata itse tilaisuuden lisäksi eri tavoin verkon kautta.


Lisätietoja

Yleiskaavoitus/
Projektiarkkitehti
Anna-Lotta Kauppila
puhelin 040 800 7212

Sito Oy/
Vuorovaikutusasiantuntija
Jutta Harjunen
puhelin 040 352 6046


Teksti Anna-Leea Hyry