Siirry sisältöön

Potilasasiakirjoista ja tietosuojasta yhä useammin asiaa potilasasiamiehelle

Julkaistu 10.2.2017 9.37

Tampereen kaupungin potilasasiamieheen otetaan yleisimmin yhteyttä hoidon toteuttamisesta sekä potilasvahinkoista. Eniten kasvua on potilasasiakirjoihin ja tietoturvaan liittyvät yhteydenotoissa: vuonna 2016 potilasasiamies sai niihin liittyen lähes 50 yhteydenottoa enemmän kuin edellisvuonna, selviää potilasasiamiehen vuoden 2016 toiminnasta kertovasta raportista.

− Omakanta-palvelu on lisännyt potilaiden tietoisuutta heitä koskevista potilasasiakirjoista. Potilasasiamies kannustaakin potilaita tutustumaan omiin potilastietoihinsa Omakannan kautta, koska tieto lisää potilaiden osallisuutta omaan hoitoon. Verkkopankkitunnusten tai muun sähköisen tunnistautumisen puuttuminen on valitettavasti este omien tietojen katselulle, sanoo potilasasiamies Arja Laukka.

Ohjausta Omakanta-palvelun käyttöön on saatavissa sairaanhoitajalta Hatanpään sairaalan aulassa sijaitsevassa Lähde-pisteessä. Lähde tarjoaa muutoinkin tietoa terveydestä, sairauksista, hoidoista ja tutkimuksista.

Asiakasmaksuissa kiistaa

Potilasasiamies käsitteli viime vuonna noin tuhatta Tampereen kaupunkia koskevaa asiaa. Orivedeltä kirjattiin 42 ja Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueelta 87 asiatapahtumaa. Yhteensä potilasasiamies käsitteli 1 162 asiatapahtumaa. Yksi asiatapahtuma voi sisältää useita yhteydenottoja viranomaisiin, henkilöstöön ja takaisin potilaalle. Ajallisesti asiatapahtuman käsittely voi kestää jopa viikkoja.

Positiivista on, että tyytymättömyys hoitoon pääsyyn on vähentynyt. Myös potilasvahinkoepäilyjä kirjattiin edellisvuotta vähemmän.

Tyytymättömyys asiakasmaksuihin ja vahingonkorvausvaatimuksiin sen sijaan on hiukan lisääntynyt. Potilasasiamiehen mukaan tällä hetkellä hyvityksen saaminen on potilaalle hyvin hankalaa, vaikka menettelyssä olisikin ollut selkeitä puutteita. Oikeudenmukaisuus ja potilaiden yhdenvertainen kohtelu maksuissa on toki tärkeää. Kuitenkin kirjallisiin vastauksiin kuluu runsaasti työaikaa ja hyvityssummat ovat usein melko pieniä. Joustavuus ja potilasmyönteiset tulkinnat hyvityksiin voisivat tuoda kustannussäästöä virkamiesten työajassa.

Viime vuoden aikana potilasasiamies on kiinnittänyt huomiota potilashoidon eettisyyteen ja hyvään kohteluun. Vaikka Tampereella kohtelussa ei ole havaittu puutteita, on epäeettisyyden riski tiedostettava. Potilasasiamies on painottanut hyvän kohtelun merkitystä henkilöstön koulutuksissa.

Terveydenhuollossa on oltava valmius tunnustaa ongelmat, eikä niitä saa vähätellä.

– Esimiehellä on luonnollisesti tarve tukea ja puolustaa omaa henkilöstöä, mutta ongelmat on silti käsiteltävä. Myös henkilöstöä on kuultava tarkoin. Lisäksi potilaiden ja omaisten havainnot ja yhteydenotot potilasasiamieheen ovat tärkeitä epäkohtien esiin saamisessa, muistuttaa Arja Laukka.


Lisätietoja

Potilasasiamies
Arja Laukka
puhelin 050 527 2949
sähköposti [email protected]