Siirry sisältöön

Sosiaaliasiamiehet ovat huolissaan lastensuojelun nykytilasta

Julkaistu 8.2.2017 10.09

Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiehiä työllistivät vuonna 2016 edellisvuosien tapaan eniten toimeentulotukea ja lastensuojelua koskevat asiat.

Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiehet palvelevat Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden ja Ylöjärven kuntia. Sosiaaliasiamiehet selvittelivät viime vuonna reilut 1 250 yhteydenottoa.

Sosiaaliasiamiehen vuotta 2016 koskevan raportin mukaan koko toiminta-alueella Nokiaa ja Tamperetta lukuun ottamatta lastensuojelun työntekijöillä on asiakkaanaan suosituksia suurempi määrä lapsia. Sosiaaliasiamiehet ovat huolissaan siitä, ehtivätkö työntekijät tapaamaan lapsia ja selvittämään heidän mielipidettään riittävästi. Kunnista saadun tiedon mukaan lastensuojelun asiakassuunnitelmat eivät ole ajantasalla. Lastensuojelun tulee olla suunnitelmallista.

– Moni kunta on kattanut alijäämäistä budjettiaan jättämällä vakansseja täyttämättä ja muilla henkilöstösäästöillä. Vuosikatteen ja alijäämän seuraamisen sijaan olisi toivottavaa, että kunnissa kiinnitettäisiin huomiota palvelujen laatuun ja siihen, että ne täyttäisivät lain vaatimat minimiedellytykset, pohtii sosiaaliasiamies Laura Helovuo.

Orivettä lukuun ottamatta on ollut laittoman pitkiä toimeentulotuen käsittelyaikoja. Vuodenvaihteessa perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan, mutta harkinnanvarainen toimeentulotuki jäi kuntiin. Muutoksen jälkeen sosiaaliasiamiehet eivät ole enää saaneet yhteydenottoja pitkistä perustoimeentulotuen käsittelyajoista, sen sijaan yhteydenottoja on tullut Kelan ja kunnan välisen työnjaon kankeudesta.

Sosiaaliasiamies on ottanut kantaa Tampereen kaupungin tiukkaan linjaan toimeentulotuen myöntämisestä ilman oleskelulupaa jääneille turvapaikanhakijoille.

– Lähtökohtaisesti maassa ei voi oleskella ilman oleskelulupaa. Kunnissa kuitenkin oleskelee turvapaikanhakijoita, joita poliisi ei lähde palauttamaan, ja joiden oleskelulle kunta ei voi mitään. Sosiaaliasiamies lähtee siitä, että viime kädessä yhteiskunnan tulee turvata kiireellinen toimeentulotuki jo yhteiskuntarauhan vuoksi. Jokaisen täytyy syödä joka päivä, toteaa sosiaaliasiamies Laura Helovuo.

Paljon palveluja käyttävien palvelujen koordinointi ja vaikuttavuus huolestuttavat sosiaaliasiamiehiä

Monet sosiaaliasiamiehen asiakkaat ovat kokeneet tulleensa pompotelluiksi palvelusta toiseen ja eivätkä ole tunteneet hyötyneensä sosiaalipalveluista. Sosiaaliasiamiesten kautta paljon palveluita käyttävien asiakkaiden asioita on saatu koordinoitua ja eri toimijoita yhteen. Sosiaaliasiamiesten mielestä palvelujen vaikuttavuutta tulisi arvioida entistä paremmin. Kunnissa ongelma on tunnistettu ja siihen haetaan helpotusta Parempi Arki -hankkeessa, jossa on ollut mukana myös toinen sosiaaliasiamiehistä.

– Nykyisestä pirstaleisesta palvelujärjestelmästä tulisi löytää ne yhteistyönpaikat, jolloin olisi asiakkaan edun mukaista hänen suostumuksellaan tehdä monialaista yhteistyötä ja osalle asiakkaista yhteinen monialainen asiakassuunnitelma, toteaa sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtonen.


Lisätietoja

Sosiaaliasiamies
Laura Helovuo
puhelin 040 800 4187
sähköposti [email protected]

Sosiaali- ja potilasasiamies
Taija Mehtonen
puhelin 040 800 4186
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala