Siirry sisältöön

Kaupungin sisäinen projekti varmistamaan sote- ja maakuntauudistuksen hallittua toteutusta

Julkaistu 7.2.2017 10.36

Tampereen kaupunki on perustanut sote- ja maakuntauudistusta varten kaupungin sisäisen projektin. Projektin tavoitteena on varmistaa, että uudistus tapahtuu kaupungin näkökulmasta järjestelmällisesti, tavoitteellisesti, tuloksellisesti ja muutokseen liittyvät riskit halliten.

Tammikuun alussa alkanut projekti kestää vuoden 2018 loppuun saakka. Projektissa keskiöön nousee muutoksen syy-seuraussuhteiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja tätä kautta kaupungin strategisten valintojen oikea-aikainen tekeminen.

Projektin tehtävinä on muun muassa laatia selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, sopimuksista, irtaimesta ja kiinteästä omaisuudesta sekä uudistuksen taloudellisista vaikutuksista Tampereen kaupungille sekä vastata osaltaan tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen siirto- ja skaalaussuunnitelman laadinnasta.

Projekti myös huolehtii siitä, että Tampereen kaupunki toimii vuonna 2019 virtaviivaisesti sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen ja yhteistyö uuden maakunnan kanssa sujuu.

Projektin toteutuksesta vastaavat projektijohtaja Tuukka Salkoaho ja projektisuunnittelija Heidi Ilvonen. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Pirkanmaan maakunnan valmistelun ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksessa ja maakuntauudistuksessa uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä aluehallinnon tehtävät. Maakuntien vastuulle tulee sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto sekä maakuntien liittojen ja ELY-keskusten alueellisen kehittämisen tehtävät. Hallituksen linjauksen mukaan vastuu näiden palvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille 1.1.2019. Uudistuksen myötä kuntakentän tehtävät ja toiminnot tulee uudelleenorganisoida.


Lisätietoja

Projektijohtaja
Tuukka Salkoaho
puhelin 040 806 3086
sähköposti [email protected]

Suunnittelija
Heidi Ilvonen
puhelin 040 0915 244
sähköposti [email protected]