Siirry sisältöön

Tampereen seudun keskuspuhdistamolle valmistellaan ympäristölupahakemusta

Julkaistu 1.2.2017 14.34

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy valmistelee ympäristölupaan liittyviä hakemuksia. Puhdistamon käyttöönoton tavoitevuosi on 2024, jos rakentamiseen päästään kaava- ja lupatilanteesta riippuen 2019 alussa. Uuden puhdistamon valmistuttua Pyhäjärveen kohdistuva vesistökuormitus pienenee yhtiön osakaskuntien jätevesien osalta nykyisestä. Vesistön kannalta merkityksellisimpiä ravinteita ovat fosfori ja typpi.

Etenkin fosfori aiheuttaa vesistön rehevöitymistä. Keskuspuhdistamolta pääsee fosforia purkuvesistöön enää vain noin 15 kg vuorokaudessa, ja jätevesiperäinen Pyhäjärveen laskettava typpikuormitus pienenee nykyisestä tasosta lähes kolmannekseen. Myös happea kuluttavan orgaanisen aineen ja kiintoaineen määrät alenevat. Keskuspuhdistamon käyttöönotolla ei pystytä vaikuttamaan esimerkiksi Tammerkoskesta tai Pyhäjärven valuma-alueelta tuleviin ravinteisiin.

Eroon bakteereista

Ennen kuin käsitelty, vesistöön johdettava vesi lähtee uudelta puhdistamolta, se tullaan desinfioimaan eli hygienisoimaan ultraviolettivalolla. Hygienisointi tekee käsitellyssä vedessä olevat bakteerit ja virukset vaarattomiksi. Merkittävä ero perinteisiin desinfiointimenetelmiin verrattuna on, ettei ultraviolettivalo vaadi veteen lisättäväksi mitään vesiympäristölle haitallista kemikaalia.

Ultraviolettivaloon perustuvaa desinfiointimenetelmä on kehitetty alun perin juomaveden käsittelyyn. Siihen sitä käytetään tällä hetkellä muun muassa Ruskon vedenkäsittelylaitoksella ennen kuin juomavesi pumpataan vesijohtoverkostoon. Puhdistetun jäteveden jatkopuhdistukseen sitä ei käytetä Pirkanmaalla vielä missään. Sulkavuoren kalliopuhdistamossa menetelmän käyttöönotto on mahdollista, koska jo käsitelty jätevesi on jo niin puhdasta että se läpäisee hyvin valoa - mikä on ultraviolettivalon toimimisen edellytys.

Ultraviolettivalolla desinfioitu puhdistettu jätevesi on bakteerien osalta parempilaatuista kuin esimerkiksi Tammerkoskesta tai Vihiojasta Pyhäjärveen tuleva vesi. Uudelta puhdistamolta puhdistetut jätevedet johdetaan Pyhäjärveen niin, että ne sekoittuvat vesimassoihin hyvin ja kulkeutuvat päävirran mukana eteenpäin. Nykyiset Viinikanlahden, Raholan ja Lempäälän käsitellyn jäteveden purkupisteet jäävät pois käytöstä.

Ympäristölupahakemusta esitellään yleisötilaisuudessa 16.2.2017

Ympäristölupaa haetaan sekä Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon toiminnalle että hankkeeseen liittyville vesistöön asennettaville johdoille ja purkuputkelle. Vesistö- ja ympäristöasiat kiinnostavat useita kuntalaisia uuden keskuspuhdistamon toiminta-alueella. Keskuspuhdistamo Oy järjestää lupahakemukseen liittyvän avoimen yleisötilaisuuden 16.2.2017 klo 17.30 alkaen Koivistonkylän Tredulla (Koivistontie 31, Tampere).


Viettoviemäreitä pitkin johdetaan sekä naapurikuntien ja Tampereen jätevedet tulevalle keskuspuhdistamolle. Esimerkiksi Raholan kautta tulevat läntisen Tampereen sekä Ylöjärven jätevedet. Kuvassa näkyvät vain keskuspuhdistamon kustantamat viemärit, lisäksi jätevesiä tulee Lempäälästä ja Vesilahdesta.
(Kuva aukeaa klikkaamalla isommaksi).
Havainnekuva puhdistamon sisätiloista
Havainnekuva keskuspuhdistamon sisältä lähtöaltaalta

Lisätietoja

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:
Toimitusjohtaja
Timo Heinonen
sähköposti [email protected]