Siirry sisältöön

Härmälän entinen kaatopaikka kunnostetaan - asukastilaisuus 7.2.2017

Julkaistu 1.2.2017 14.09

Härmälän entisen kaatopaikka-alueen kunnostus aloitetaan alkuvuodesta. Asukastilaisuus kunnostustöistä pidetään Ninan keittiön tiloissa Valmetinkatu 5:ssä tiistaina 7.2.2017 klo 18–19.30. Paikalla ovat työstä kertomassa ja kysymyksiin vastaamassa Tampereen kaupungin, kunnostusurakan toteuttajaksi valitun Ekokem-Palvelu Oy:n ja työn suunnittelijan, rakennuttajan ja valvojan Sito Oy:n edustajat.

Maankaivua valmistelevat työt aloitetaan helmikuun puolivälissä ja maamassojen ja jätteiden kuljetukset helmi-maaliskuulla. Työ kestää arviolta syksyyn 2017 saakka.

Kuljetusreitti kulkee Vähäjärvenpuiston kautta Ilmailunkadulle

Maamassojen kuljetukset ajetaan kaatopaikka-alueen eteläpuolisen Vähäjärvenpuiston kautta. Kuljetusreitiksi vahvistetaan kevyen liikenteen väylä kaatopaikka-alueelta Ilmailunkadulle saakka ja osa väylästä aidataan. Maa-ainesten tai jätteiden kuljetuksia ei tehdä Perkiönkatua tai sen pohjoispuolisia poikkikatuja pitkin. Perkiönkadulla ja muulla katuverkolla ajetaan kuitenkin satunnaisia työhön liittyviä kuljetuksia, kuten putkimateriaalien kuljetuksia. Maamassoja kuljetetaan arkisin kello 7–20; maa-aines- ja jätekuljetuksia on arviolta noin 100 päivässä. Ilmailunkadun nopeusrajoitus lasketaan työmaan ajaksi 40 kilometriin tunnissa. Ilmailukadun kävely- ja pyörätie säilyy käytössä työn ajan.

Työmaan aikana tehdään muutoksia kevyen liikenteen järjestelyihin

Työmaa vaikuttaa lähistön kevyen liikenteen reitteihin. Perkiökadun ja Tarmonkadun risteyksestä alkava ja koirapuiston ja moukarinheittopaikan viertä kulkeva ulkoilureitti suljetaan Ilmailunkadulle saakka työmaan käyttöön helmikuun loppupuolella.

Koirapuisto on käytössä työn ajan. Myös Vähäjärven kiertävä ulkoilureitti on käytössä. Ulkoilureitille ja koirapuistoon pääsee edelleen työmaan ja Härmälän saunarakennuksen välistä ulkoilureittiä pitkin. Myös koirapuiston viereiselle moukarinheittopaikalle järjestetään kulku keväämmällä.

Puhdistustyön aikana seurataan ympäristövaikutuksia

Entinen kaatopaikka-alue sijaitsee osoitteissa Perkiönkatu 65, 67 ja 69 sekä puistoalueella näiden eteläpuolella. Kaatopaikka on ollut toiminnassa 1940-luvulta 1960-luvulle, ja tämän jälkeen alue toimi kymmenen vuoden ajan maankaatopaikana. Kaatopaikka-alueella sijainneet, 1980-luvun alussa rakennetut rivitalot on purettu vuonna 2015. Kaatopaikan maamassat sisältävät jätteiden lisäksi haitta-aineita, muun muassa raskasmetalleja ja öljyhiilivetyjä. Kunnostustyö toteutetaan Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antaman päätöksen ehtojen mukaisesti.

Pilaantuneet maa-ainekset kaivetaan kaivinkoneella, seulotaan tarvittaessa ja lastataan kuorma-autoihin ja kuljetetaan peitettynä jätteenkäsittelykeskukseen. Tilalle tuodaan pilaantumatonta maa-ainesta. Yhteensä maa-aineksia ja jätteitä on arvioitu kaivettavaksi noin 80 000 m3. Työmaa-alue aidataan. Työmaa-alueelta ei päästetä kaivantovesiä ympäristöön, vaan ne viemäröidään. Ennen viemäröintiä kaivantovedet käsitellään laskeuttamalla niistä kiintoaines ja poistamalla mahdolliset haitta-aineet. Viemäriin johdettavien vesien ja ympäristön ojavesien laatua seurataan säännöllisesti ottamalla näytteitä. Työmaalla on paikalla ympäristötekninen valvoja, joka seuraa kaivettavan maa-aineksen ja kaivantoveden laatua sekä määrittää riittävän kaivutason maaperänäytteiden perusteella.

Uusi asemakaava päätettävänä

Puhdistettavalle korttelialueelle Perkiönkatu 65,67 ja 69 sekä lähellä sijaitsevaan Perkiönkatu 73–75:n kerrostalokortteliin on laadittu asemakaava, joka on edennyt päätösprosessiin. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan 30.1.2017, ja se etenee seuraavaksi valtuustoon. Puhdistetulle alueelle on mahdollista rakentaa uusia rivi- ja kerrostaloja. Perkiönkatu 73–75:n kortteliin on tulossa lisärakentamista kahden kerrostalon verran nykyisten kuuden kolmikerroksisten talojen lisäksi.

Tiedotetta muokattu 6.2.2017.

Kevyen liikenteen kiertotiet ja maa-ainesten kuljetusreitti kartalla


Lisätietoja

Kiinteistökehityskoordinaattori
Katariina Rauhala
puhelin 040 159 8808


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen