Siirry sisältöön

Sairaala- ja kuntoutuspalveluille runsaasti myönteistä palautetta vuoden 2016 aikana

Julkaistu 1.2.2017 12.46

Tampereella sairaala- ja kuntoutuspalveluiden potilaista 87 prosenttia arvioi saamansa hoidon ja palvelun laadun olevan hyvää tai kiitettävää. Tämä selviää vuoden 2016 aikana Hatanpään kanta- ja puistosairaalan, Rauhaniemen sairaalan sekä Oriveden terveyskeskussairaalan vuodeosastojen, poliklinikoiden ja kotisairaalan potilailta saadusta palautteesta.

Valokuvia: Hatanpään sairaalan sydänosaston työntekijöitä.
 

Palautetta kerättiin Surveypal Oy:n asiakaspalautelaitteilla. Koko vuoden aikana vastauksia kertyi yhteensä 17 615. Näistä vastauksista 2 896 tuli vuodeosaston potilailta ja 14 719 poliklinikoiden asiakkailta.

Vuodeosastoilla potilaat vastasivat kymmeneen kysymykseen, joissa kysyttiin hoidon laadusta, kohtelusta, hoitoa koskevista päätöksistä ja niihin mukaan ottamisesta, tiedonsaannista sekä sairaalan suosittelemisesta tarvittaessa läheisille. Poliklinikoille kysymyksistä oli valittu toimintaan sopivat ja ne vaihtuivat kuukausittain.

Lähes 90 prosenttia suosittelisi sairaalaa läheisilleen

Kaikista vastanneista 88 prosenttia suosittelisi sairaalaa läheiselleen, jos he tarvitsisivat sairaalahoitoa. Poliklinikoiden asiakkaiden keskuudessa vastaava prosentti nousi jopa hieman yli 90:een.

Vuodeosastoilla potilaat olivat tyytyväisiä henkilökunnan ystävälliseen ja asialliseen kohteluun, hoidon aikana kokemaansa turvallisuuden tunteeseen sekä yleiseen palvelun laatuun. Hoitoa koskevaan päätöksentekoon puolestaan potilaat ja heidän läheisensä toivoivat pääsevänsä paremmin mukaan.

Avoin kysymys "Mikä vaikutti eniten kokemukseenne hoidosta vuodeosastolla?" tuotti erittäin runsaasti palautetta. Henkilökunnan ammattitaitoon luotettiin ja ystävällisyyttä sekä empaattisuutta kiiteltiin. Hyvä hoidon taso ja ilmapiiri sekä yhteistoiminta mainittiin myös vastauksissa.

– Ensiarvoisen tärkeää oli, että annetusta hoidosta koettiin olevan hyötyä. Parannettavaa koettiin olevan liian kiireen kokemuksissa ja tiedon saannissa. Hatanpään sairaalan käynnissä oleva remontti mainittiin muutamassa palautteessa häiritsevänä tekijänä, mutta se onneksi onkin juuri valmistumassa, kertoo hallintoylihoitaja Paula Hakala.

Potilailta ja heidän läheisiltään saatu palaute on tärkeää, jotta palveluja pystytään parantamaan. Myös ideat palauteenantomahdollisuuksien kehittämiseksi ovat Hakalan mukaan hyvin tervetulleita.

Palautetta sairaala- ja kuntoutuspalveluista voi antaa palautelaitteiden lisäksi muun muassa toimipisteistä löytyvillä palautelomakkeilla. Myös Tampere.fi-sivujen verkkopalautetta voi käyttää palautteen antamiseen.

Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen toimintaa on Hatanpään kanta- ja puistosairaalassa, Rauhaniemen sairaalassa sekä Oriveden terveyskeskussairaalassa. Viime vuoden aikana eri poliklinikoilla tehtiin yhteensä 138 700 asiakaskäyntiä. Vuodeosastoilla hoitovuorokausia oli 222 190.


Lisätietoja

Hallintoylihoitaja, kehittämispäällikkö
Paula Hakala
puhelin 050 301 5438
sähköposti


Teksti Marika Haapala

Kuvat Opa Latvala