Siirry sisältöön

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta hyväksyi palvelu- ja vuosisuunnitelman

Julkaistu 26.1.2017 18.34

Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta hyväksyi 26.1.2017 osaltaan sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2017. Tänä vuonna muun muassa panostetaan perusterveydenhoitoon, parannetaan palveluihin yhteydenottamista ja nopeutetaan jatkohoitoon pääsyä.

Palvelu- ja vuosisuunnitelma noudattaa 1.6.2017 käyttöön otettavaa uutta lautakuntarakennetta, jossa terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan asiat sisältyvät uuden sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitykseen. Suunnitelma koskee myös Oriveden sosiaali- ja terveyspalveluja.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmalla johdetaan lautakunnan alaista toimintaa. Se koostuu kahdesta osasta, joista palvelusuunnitelma määrittelee toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet ja linjaukset. Vuosisuunnitelmassa tarkennetaan talousarviota sekä pitkän aikavälin tavoitteita vuosittaisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.

Valinnanvapauskokeilu aloitetaan keväällä 2017

Asiakkaan yhteydensaantia palveluihin pyritään parantamaan sekä pääsyä vastaanotolle nopeuttamaan. Sähköisiä omahoito- ja asiointipalveluja kehitetään muun muassa osallistumalla valtakunnalliseen ODA – Omat digiajan hyvinvointipalvelut -hankkeeseen. Suun terveydenhuolto liittyy Kanta-arkistoon alkuvuoden aikana. Sairaalapalveluissa taas otetaan käyttöön sähköiset esitietolomakkeet, tekstiviestivastaukset ja muistutukset sekä suojatut sähköpostiyhteydet (Web-viestit) asiakkaiden kanssa.

Perusterveydenhuollossa aloitetaan keväällä 2017 kiirevastaanotot arki-iltaisin ja viikonloppuisin niin sanotun päivystysasetuksen mukaisesti.

Terveysasemilla lisätään viime vuonna aloitettua lääkäri–hoitaja-työparityöskentelyä. Suun terveydenhuollossa laajennetaan monihuonemallia, jossa samalla käynnillä voi käydä esimerkiksi suuhygienistin ja hammaslääkärin vastaanotolla.

Koilliskeskuksen toiminta laajenee syksyllä, kun Atalan terveysasema sekä Atalan, Olkahisen ja Takahuhdin hammashoitolat siirtyvät Linnainmaan terveysaseman remontoituun kiinteistöön.

Tesoman hyvinvointikeskuksen allianssin toimintamallia kehitetään vuoden ajan. Toteutusvaiheeseen siirtymisestä päätetään loppuvuonna.

Asukkaiden osallistumista edistetään uusilla alueverkostoilla, jotka ovat yhteistyö- ja kehittämisfoorumeja. Jokaiselle palvelualueelle keskustaa lukuun ottamatta tulee oma alueverkosto.

Tampere osallistuu valinnanvapauslainsäädäntöä valmistelevaan Valintakokeilut sote-palveluissa -hankkeeseen. Hankkeen myötä noin 22 700 tamperelaista, jotka asuvat postinumeroalueilla 33530 ja 33710, voivat valita, hoidetaanko heidät kaupungin omalla terveysasemalla vai yksityisen tai kolmannen sektorin palveluissa.

Aikuissosiaalityössä on avautunut alkuvuodesta Sarviksella uusi neuvonta- ja ohjausyksikkö, johon voi tulla ilman ajanvarausta. Syksyllä käynnistetään syömishäiriökeskus, jossa tulee toimimaan moniammatillinen hoitotiimi.

Kurussa sijaitsevasta Palhoniemen huoltokodin toiminnasta on tarkoitus luopua vuoden aikana. Toimintaa korvaa osittain Väkipyöränkadulla sijaitsevan 32-paikkainen Martinussäätiön omistama asumispalvelukiinteistö, joka integroidaan osaksi kaupungin toimintaa. Lisäksi korvaavaa toimintaa hankitaan ostopalveluina. Kehitysvammaisten uusi Rinnekotisäätiön ylläpitämä asumisyksikkö aloittaa toimintansa syksyllä.

Sairaalapalveluja keskitetään Hatanpään alueelle

Potilaan jatkohoitoon pääsyä Tampereen yliopistollisen sairaalan osastoilta ja Ensiapu Acutasta nopeutetaan lisäämällä yhteistyötä niin kaupungin sisällä kuin kehyskuntien perusterveydenhuollon kanssa. Jatkohoitoon pääsyä helpotetaan myös uudella potilaslogistiikkaohjelmalla, josta näkee vapaat hoitopaikat ilman soittokierrosta osastoille.

Sairaalapalveluja keskitetään Hatanpään alueelle. Hatanpäälle avataan uusi infektio-osasto sekä sydänpotilaiden jatkohoitoa varten uusia tarkkailupaikkoja. Rauhaniemen sairaalan Kanta-Rausan sairaalapaikoista luovutaan, mutta samaan aikaan lisätään ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon paikkoja.

Terveydenhuoltolain muutos edellyttää leikkaustoiminnan keskittämistä sairaaloihin, joissa on yhteispäivystys. Alkuvuonna 2017 selvitetään, voidaanko Hatanpään sairaalassa jatkaa leikkaustoimintaa itsenäisenä yksikkönä vai edellyttääkö se esimerkiksi hallinnollista yhdistymistä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Lääkäriaseman toimenpideyksikön ja erikoispoliklinikan vatsakeskuksen päällekkäiset toiminnot arvioidaan ja yksiköiden toimintaa kehitetään yhteistyössä huomioiden tulevat sote-ratkaisut.


Lisätietoja

Sairaalajohtaja
Arto Ranta
puhelin 050 512 1546
sähköposti


Teksti Marika Haapala