Siirry sisältöön

Terveysasemapalvelujen valinnanvapauskokeilun säännöt hyväksyttiin lautakunnassa

Julkaistu 26.1.2017 16.45

Terveysasemapalveluja ja sosiaaliohjausta koskevan valinnanvapauden säännöt, käytännön toteutus ja palveluntuottajille maksettavien korvausten suuruudet päätettiin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnassa 26.1.2016.

Valokuva: Lääkärissä korvantutkimuksessa.
 

Palveluntuottajat voivat hakeutua mukaan kokeiluun helmikuusta alkaen parastapalvelua.fi -verkkopalvelun kautta. Tarkemmat ohjeet hakeutumisesta julkaistaan kaupungin verkkosivuilla myöhemmin.

Tampereen kaupunki on mukana sosiaali- ja terveysministeriön valinnanvapauskokeilussa vuosina 2017−2018. Kokeilun aikana haetaan käytännön ratkaisuja sote- ja maakuntauudistukseen sisältyvään laajennettuun valinnanvapauteen.

Tuottajille kapitaatio- ja suoriteperusteista korvausta

Kaupunki maksaa kokeilussa mukana oleville tuottajille kapitaatio- ja suoriteperusteista korvausta.

Kapitaatiokorvaus maksetaan perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnasta eli lääkärin ja hoitajan palveluista kuukausittain sen perusteella, kuinka moni kuntalainen on ilmoittautunut asiakkaaksi. Korvaukseen ei vaikuta palveluiden käyttö. Kapitaatiokorvaus on 150 euroa/asiakas/vuosi sekä 250,80 euroa asiakkaista, joille on tehty terveys- ja hoitosuunnitelma. Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon asiakkaista maksetaan alennettua kapitaatiokorvausta, mikäli he valitsevat työterveyspalvelujensa tuottajan.

Muut palvelut eli perustason mielenterveys- ja päihdetyö, yksilökohtainen fysioterapia ja sosiaaliohjaus korvataan suoriteperusteisesti palveluiden käytön mukaan.

Kokeilualueen asukkaat voivat valita palveluntuottajan maaliskuusta alkaen

Valinnanvapauden piiriin tulevat perusterveydenhuollon lääkärin, sairaan- tai terveydenhoitajan, fysioterapeutin, mielenterveys- ja päihdetyön ja sosiaaliohjauksen palvelut. Kokeilussa näitä kutsutaan omatiimin palveluiksi. Kerrallaan voi olla vain yhden omatiimipalvelujen tuottajan asiakkaana.

Kokeiluun on valittu postinumeroalueilla 33530 ja 33710 asuvat tamperelaiset.

Tavoitteena on, että maaliskuun alusta lähtien kokeilualueen asukkaat voisivat valita, haluavatko siirtyä kokeiluun ilmoittautuneen yksityisen palveluntuottajan asiakkaaksi. Asukas voi halutessaan vaihtaa myös jollekin toiselle kaupungin terveysasemalle. Valintaa ei tarvitse tehdä, jos haluaa jatkaa nykyisellä terveysasemalla. Tuottajaa voi vaihtaa kolmen kuukauden välein.

Asiakkuus vaihtuu uudelle palveluntuottajalle valintaa seuraavan kalenterikuukauden alusta eli jos maaliskuussa valitsee uuden palveluntuottajan, sen palveluita voi käyttää huhtikuusta lähtien.

Valinta tehdään sähköisesti kaupungin tietojärjestelmässä, puhelimitse terveyspalveluiden neuvontaan tai asioimalla kokeilualueen terveysasemalla.

Kokeilualueen asukkaat maksavat omatiimin palveluista samat asiakasmaksut kuin mitä maksaisivat kaupungin palveluista. Asiakasmaksut maksetaan Tampereen kaupungille, ja ne myös kartuttavat maksukattoa kuten muilla kuntalaisilla.

Kaikkiin kokeilualueen kotitalouksiin lähetetään helmikuussa tiedote valintaoikeudesta sekä ohjeet siitä, miten valinta käytännössä tehdään.

Kuva: Hallituksen kärkihanke -logo

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Eeva-Kaisa Mäkinen
puhelin 040 675 3147
sähköposti [email protected]

Suunnittelupäällikkö
Mika Vuori
puhelin 040 806 3132
sähköposti [email protected]