Siirry sisältöön

Tampere toimii uudessa toimintamallissa

Julkaistu 23.1.2017 10.29

Tampereen kaupunkiorganisaatio aloitti uudessa toimintamallissa vuoden 2017 alussa. Tampereen kaupungin uusi toimintamalli otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2017 aikana, kun uudet poliittiset luottamuselimet aloittavat kevään kuntavaalien jälkeen 1.6.2017. Uudella toimintamallilla tavoitellaan vaikuttavampia ja kustannustehokkaampia palveluita. Kyse ei ole ainoastaan organisaatiorakenteen muutoksesta vaan toimintatapojen uudistamisesta.

Vuoden 2017 alusta lähtien kaupungin palvelut tuotetaan kolmella eri palvelualueella: hyvinvoinnin, kaupunkiympäristön sekä elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueilla. Nykyiset lautakunnat jatkavat vielä kevätkauden, mutta uudet poliittiset toimielimet aloittavat kuntavaalien jälkeen. Hyvinvointipalveluiden johtokunnat lakkautettiin vuoden 2016 lopussa.

Mikko Nurmisen johtama kaupunkiympäristön palvelualue jaetaan viiteen palveluryhmään: kaupunkiympäristön suunnittelu, joukkoliikenne, kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito, kestävä kaupunki sekä kehitysohjelmat. Kaupunkiympäristön palvelualueella poliittiset luottamuselimet ovat 1.6.2017 lähtien yhdyskuntalautakunta sekä kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ja alueellinen jätehuoltolautakunta.

Teppo Rantasen johtama elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue muodostuu kuudesta palveluryhmästä, jotka ovat lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, työllisyydenhoito, yritys- ja yhteiskuntasuhteet, kehitysohjelmat sekä kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka. Lisäksi palvelualueen vastuulle tulee Smart City -ohjelma. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen poliittiset luottamuselimet ovat 1.6.2017 lähtien elinvoima- ja osaamislautakunta sekä asunto- ja kiinteistölautakunta.

Taru Kuosmasen johtaman hyvinvoinnin palvelualueen toiminnot jaetaan neljään palveluryhmään: sairaala- ja kuntoutuspalvelut, avo- ja asumispalvelut, kasvatus- ja opetuspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Uudet lautakunnat hyvinvoinnin palvelualueella ovat 1.6.2017 lähtien sosiaali- ja terveyslautakunta sekä sivistys- ja kulttuurilautakunta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus etenee valtioneuvoston asettaman aikataulun mukaisesti eli sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen siirtyy uusille maakunnille vuoden 2019 alusta. Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen palvelualueella on vain yksi lautakunta, hyvinvointilautakunta.

Konsernihallinto uudistettiin vuoden 2016 aikana siten, että konsernihallinnossa on seitsemän konserniohjausyksikköä: strategia, kehittäminen, henkilöstö, talous, viestintä, omistajaohjaus ja hallinto. Konsernihallintoa johtaa konsernijohtaja Juha Yli-Rajala.

Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen aloitettiin vuonna 2015 ja uudistamisen lähtökohtana oli vuonna 2007 käyttöön otetusta tilaaja-tuottaja-mallista sekä pormestarimallista tehty arviointi. Myös lähestyvä sote-uudistus edellytti kaupungin toimintamallin uudistamista. Sisäisestä tilaaja-tuottajamallista päätettiin luopua. Pormestarimallia haluttiin kehittää ja uudessakin mallissa kaupungin ylimpänä johtajana on pormestari.


Lisätietoja

Reija Linnamaa
puhelin +358 40 572 9610
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki