Siirry sisältöön

Terveysasemapalveluiden valinnanvapauskokeilu alkaa Tampereella

Julkaistu 20.1.2017 11.03

Tampereen kaupunki on mukana sosiaali- ja terveysministeriön terveysasemapalveluja ja sosiaaliohjausta koskevassa valinnanvapauskokeilussa. Kokeilun avulla valmistaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen sisältyvään laajennettuun valinnanvapauteen. Tampereella kokeiluun osallistuu 22 700 asukasta, jotka asuvat 33530 ja 33710 postinumeroalueilla. Kokeilu kestää vuoden 2018 loppuun.

Valokuva: Lääkärin vastaanotolla.
 

26. tammikuuta 2017 kokoontuvalle terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnalle esitetään päätettäväksi kokeilussa käytettävän palvelusetelin säännöt, käytännön toteutus ja palveluntuottajille maksettavien korvausten suuruudet. Lautakunnan päätöksen jälkeen palveluntuottajat voivat hakeutua mukaan kokeiluun. Tavoitteena on, että maaliskuussa kokeilualueen asukkaat voisivat valita, haluavatko siirtyä kokeiluun ilmoittautuneen yksityisen palveluntuottajan asiakkaaksi. Kokeilualueen asukas voi halutessaan jatkaa nykyisen terveysasemansa palveluissa.

Tampereen kaupungin hyvinvoinnin palvelualueen johtajan Taru Kuosmasen mukaan valinnanvapauskokeilu antaa valtakunnallisesti erinomaisen mahdollisuuden kehittää toimintaa ja palveluja sekä valmistautua tulevaan maakuntauudistukseen.

- Toivon, että myös yritykset lähtisivät laajasti mukaan kokeiluun hyödyntämään tätä mahdollisuutta. Meillä on nyt hyvä tilaisuus yhdessä alan toimijoiden kanssa rakentaa toimiva malli laajennettuun valinnanvapauteen. Kokeilun avulla voidaan mukana oleville asukkaille tarjota laajempaa valikoimaa, josta he voivat valita itselle parhaiten sopivan palveluntuottajan, Taru Kuosmanen sanoo.

Omatiimin palveluita voi tuottaa myös verkosto

Valinnanvapauden piiriin tulevat palvelut ovat perusterveydenhuollon lääkärin, sairaan- tai terveydenhoitajan, fysioterapeutin, mielenterveys- ja päihdetyön ja sosiaaliohjauksen palvelut. Kokeilussa näitä kutsutaan omatiimin palveluiksi. Tuottajiksi voivat hakeutua joko yksi tuottaja tai tuottajien verkosto. Tuottajien on tarjottava kaikki omatiimin palvelut.

Kaupunki maksaa kokeilussa mukana oleville tuottajille korvaukset, joiden suuruudesta päätetään lautakunnan kokouksessa 26.1. Korvaus muodostuu kapitaatiokorvauksesta sekä suoriteperusteisesta korvauksesta. Kapitaatiokorvaus maksetaan perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnasta eli lääkärin ja hoitajan palveluista kuukausittain sen perusteella, kuinka moni kuntalainen on ilmoittautunut asiakkaaksi. Korvaukseen ei vaikuta palveluiden käyttö. Lautakunnalle esitetään, että kapitaatiokorvaus on 150 euroa/asiakas/vuosi sekä 250,80 euroa asiakkaista, joille on tehty terveys- ja hoitosuunnitelma. Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon asiakkaista maksetaan alennettua kapitaatiokorvausta, mikäli he valitsevat työterveyspalvelujensa tuottajan. Muut palvelut eli perustason mielenterveys- ja päihdetyö, yksilökohtainen fysioterapia ja sosiaaliohjaus korvataan suoriteperusteisesti palveluiden käytön mukaan.

Tampereen kaupungille on myönnetty kokeilun toteuttamiseksi valtionrahoitusta 1,5 miljoonaa euroa. Kaupungin oman rahoituksen osuus kokeilun kustannuksista on 20 prosenttia.

Kokeilualueen asukkaille lähetetään valintaoikeudesta ohjeet postitse

Kokeiluun valittiin postinumeroalueilla 33530 ja 33710 asuvat tamperelaiset. Kokeiluun osallistuu noin 10 prosenttia tamperelaisista eli 22 700 asukasta.

Postinumeroalueeseen 33710 kuuluvat Annala, Kaukajärvi, Lukonmäki, Viiala ja Turtola. Alue on Kaukajärven terveysaseman piiriä ja siellä asuu noin 18 000 asukasta. Postinumeroalueella 33530 on osa Kissanmaan ja Hakametsän kaupunginosista. Alueella asuu noin 4 700 asukasta, jotka kuuluvat Tammelakeskuksen tai Linnainmaan terveysaseman piiriin.

Kokeilualueen asukkaat voivat halutessaan valita omatiimipalvelujen tuottajan kokeiluun ilmoittautuneista tuottajista tai jatkaa Tampereen kaupungin palvelujen asiakkaina. Asukas voi halutessaan vaihtaa myös jollekin toiselle kaupungin terveysasemalle. Kerrallaan voi olla vain yhden omatiimipalvelujen tuottajan asiakkaana. Tuottajaa voi vaihtaa kolmen kuukauden välein.

Kokeilualueen asukkaat maksavat omatiimin palveluista samat asiakasmaksut kuin mitä maksaisivat kaupungin palveluista. Asiakasmaksut maksetaan Tampereen kaupungille, ja ne myös kartuttavat maksukattoa kuten muilla kuntalaisilla.

Kuva: Hallituksen kärkihanke -logo

Tavoitteena on, että asukkaat pääsisivät valitsemaan omatiimipalvelujen tuottajan 1.3.2017 lähtien. Asiakkuus vaihtuu aina seuraavan kuukauden alusta lähtien. Valintaa ei tarvitse tehdä, jos haluaa jatkaa omalla terveysasemalla. Valinta tehdään sähköisesti kaupungin tietojärjestelmässä, puhelimitse terveyspalveluiden neuvontaan tai asioimalla kokeilualueen terveysasemalla. Kaikkiin kokeilualueen kotitalouksiin lähetetään helmikuussa tiedote valintaoikeudesta sekä ohjeet siitä, miten valinta käytännössä tehdään.


Lisätietoja

Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337
sähköposti [email protected]

Projektipäällikkö
Antti Markkola
puhelin 040 674 4196
sähköposti [email protected]

Apulaisylilääkäri
Jukka Karjalainen
puhelin 040 639 7859
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki

Kuvat Opa Latvala