Siirry sisältöön

Hervannan pohjoisakselin kortteleista ideakilpailu

Julkaistu 16.1.2017 14.25

Tampereen kaupunki järjestää kortteleiden ideakilpailun Hervannan pohjoisakselin alueen kehittämisestä. Ideakilpailun painopiste on kaupunkisuunnittelussa ja korttelitasoisessa suunnittelussa sekä asumisen monimuotoisuuden varmistamisessa.

Tavoitteena on laatia korkeatasoinen suunnitelma, joka parantaa kaupunkikuvallista ja toiminnallista laatua Hervannan pohjoisen sisääntuloalueen ympäristössä. Tavoitteena on myös uudistaa kerrostaloasumisen konsepteja sekä luoda raikkaita ideoita ja toteutuksia erikokoisten kotitalouksien ja perheiden asumiselle. Suunnitelmia arvioidaan myös yhteisöllisyyden sekä ikäihmisten ja kehitysvammaisten henkilöiden asumisen näkökulmasta.

Kilpailualue sijaitsee Pohjois-Hervannassa valtaväylän molemmin puolin. Siihen kuuluu alueen huoltoasemakorttelit, pysäköintikorttelit, liike- ja toimistokorttelit sekä näiden väliin jäävät yleiset alueet. Kilpailualue rajautuu pohjoisessa Hepolammin kadun kohdalla itä - länsi -suuntaiseen voimajohtolinjaan ja lännessä Insinöörinkatuun rajautuviin korttelialueisiin. Etelässä kilpailualueeseen kuuluu Opiskelijankadun liikenneympyrän ja Hervannan valtaväylän välinen osuus sekä Hervannan valtaväylän katualue ja pysäköintikortteli Poliisiammattikorkeakoululle asti. Idässä rajaus on Tieteenkadun varrella olevien korttelialueiden reunassa, mutta uusien tornitalojen niin sanotut Matrix-korttelialueet pysäköintialueineen eivät kuulu alueeseen. Kilpailualueen laajuus on noin 10,8 hehtaaria.

Tarkoituksena on ratkaista alueen maankäytön yleiset suuntaviivat asemakaavoituksen pohjaksi sekä löytää yhteenliittymiä, jotka pystyvät jatkamaan korttelien kehittämistä laadukkaaseen toteutukseen asti yhteistyössä kaupungin kanssa. Ideakilpailun ratkettua prosessia on tarkoitus jatkaa voittaneen kilpailuehdotuksen tekijän kanssa kumppanuuskaavoituksena. Kilpailuprosessi tähtää tonttien luovutukseen.

Kilpailu järjestetään avoimena kilpailuna, johon osallistumisoikeus on sellaisilla työryhmillä, joilla on edellytykset myös toteuttaa esittämänsä ehdotus.

Kilpailuohjelma on julkaistu 2.1.2017. Kilpailuinfo järjestettiin 13.1.2017, ja se toi paikalle noin 40 alan toimijoiden edustajaa. Kilpailuehdotusten jättöaika päättyy perjantaina 12.5.2017 klo 15.45.

Näyttely kilpailuehdotuksista järjestetään touko-kesäkuussa 2017. Yleisön kommentteja kootaan alkukesällä ja esitellään tuomaristolle. Kilpailuehdotusten arviointi tehdään kesä-elokuussa 2017. Tulokset pyritään julkistamaan syyskuussa 2017.


Lisätietoja

Maankäyttöpäällikkö
Heli Toukoniemi
puhelin 040 806 4007


Teksti Anna-Leea Hyry