Siirry sisältöön

Maaperää kunnostetaan Korkinmäessä – kevyt liikenne kiertotielle Vihiojan varrella

Julkaistu 10.1.2017 11.09

Vihiojan läheisyydestä, Hervannan valtaväylän alikulun länsipuolelta Korkinmäen kohdalla on havaittu maaperässä sinne kuulumattomia jätteitä. Maaperän kunnostustyö alkaa 16.1.2017 ja työn arvioidaan kestävän 4–6 viikkoa. Työn aikana Hervannan valtaväylän alittava Vihiojan vartta kulkeva kevyen liikenteen väylä joudutaan katkaisemaan.

Vihiojan varren pilaantunutta maata
 

Työmaa-alue aidataan, ja korvaaville kevyen liikenteen reiteille ohjaavat viitat ja kartat tuodaan alueelle johtavien reittien varsille 9.1.2017 alkavalla viikolla. Reittiopasteita on sijoitettu eri suunnasta tulevia kulkijoita varten. Työstä aiheutuvat haitat pyritään minimoimaan ja työ tehdään mahdollisimman nopeassa aikataulussa, kuitenkin siten, että yöaika ja viikonloput rauhoitetaan.


Reittiopasteiden sijainnit kartalla. Kartta avautuu klikkaamalla isommaksi.

Alueelle on joskus takavuosina läjitetty luvattomasti jätemateriaaleja, joista on maaperään joutunut metalleja ja jonkin verran myös öljyperäisiä aineita. Lainsäädännön edellyttämällä tavalla on selvitetty, että alueen maaperä tulee kunnostaa.

Pilaantuneet maa-ainekset kaivetaan kaivinkoneella ylös ja lastataan maansiirtoautoihin, joilla ne kuljetetaan alueen ulkopuolelle käsiteltäväksi. Kaikki maa-ainekset toimitetaan vastaanottopaikkaan, jolla on asianmukaiset luvat niiden vastaanottoon ja käsittelyyn. Tilalle tuodaan puhdasta maa-ainesta. Työmaan toiminnot vastaavat tavanomaista maanrakennustoimintaa.

Työmaan liikenne tapahtuu Korkinmäessä Kyläkeinunkadun kautta, josta edelleen Korkinmäenkatua Hallilantielle ja Hervannan valtaväylälle. Kyläkeinunkadun nopeusrajoitus lasketaan 30 km / h työmaan ajaksi. Kuljetusreittivaihtoehtoja on selvitetty, ja Kyläkeinunkadun kautta tapahtuva liikenne todettiin parhaaksi vaihtoehdoksi. Työmaasta aiheutuva raskaiden ajoneuvojen määrä on noin 10 – 25 autoa päivässä. Autoliikenteelle ei aiheudu reittimuutoksia tai katkoksia.

Puhdistustyö ja kuljetukset ajoittuvat arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7 – 18. Työn aikana voi aiheutua tavanomaista työmaamelua sekä lisääntynyttä liikenteen melua.

Pölyn leviämistä torjutaan tarvittaessa muun muassa puhdistamalla autojen renkaat ennen katuverkolle siirtymistä. Kuormat peitetään ajon ajaksi. Työmaalla ei seulota maa-aineksia, joten mahdollinen pölyäminen vastaa normaalia maanrakennustoimintaa.


Kartta työmaan sijainnista ja työmaaliikenteen reitistä. Kartta avautuu klikkaamalla isommaksi.

Kevyen liikenteen kiertoreitit kartalla


Lisätietoja

Kiinteistökehityskoordinaattori
Katariina Rauhala
puhelin 040 159 8808
sähköposti [email protected]


Teksti Janna Riikonen

Kuvat Golder Associates Oy