Siirry sisältöön

Tampere on kirinyt lasten ja nuorten sote-palveluissa

Julkaistu 2.1.2017 11.31

Tampereella on neljän viime vuoden kuluessa saatu aikaan monia parannuksia lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa. Esimerkiksi lastensuojelutarpeen selvitykset saadaan nyt tehtyä lain säätämässä määräajassa, opiskeluterveydenhuollossa lääkäriajan saa viikon sisällä ja perhepalveluissa on otettu käyttöön useita uusia toimintamalleja.

Valokuva: Lastenneuvolakäynnillä Lielahtikeskuksessa.
Terveydenhoitajan vastaanotolla Lielahden lastenneuvolassa.

Tilannetta on verrattu valtuustokauden 2013–2016 alkuun, jolloin esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen menot olivat kasvaneet hälyttävästi usean vuoden ajan ja lastensuojeluselvityksistä vain 74 prosenttia valmistui lain säätämässä ajassa. Neuvoloiden resurssit alkoivat jäädä jälkeen lasten määrän kasvaessa voimakkaasti, ja perheneuvolaan joutui kiireettömässä asiassa jonottamaan useita kuukausia. Opiskeluterveydenhuollossa lääkärin vastaanotolle pääsy oli vaikeaa.

Vuonna 2013 valtuustokauden painopisteiksi asetettiin perheiden varhaisempi tukeminen ja lasten ja nuorten perusterveydenhuollon vahvistaminen. Lisäksi lastensuojelussa painopistettä haluttiin edelleen siirtää sijaishuollosta avohuoltoon ja sijaishuollon sisällä laitoshoidosta perhehoitoon.

Sijaisperheiden osuus kasvanut merkittävästi

Lastensuojelutarpeen selvitykset tehdään Tampereella nykyisin lain säätämässä määräajassa ja perhehoidon osuus sijaishuollon vuorokausista on valtuustokauden aikana noussut 54,6 prosentista 66,8 prosenttiin. Myös vuoden kuluessa kodin ulkopuolelle sijoitettujen alaikäisten osuus on laskenut.

Lastensuojelun sijaishuollossa ostopalvelujen kustannusten nousu on saatu hallintaan, jonka myötä perheille suunnattua varhaista tukea on voitu lisätä ja kehittää. Perhepalveluja on vahvistettu ja otettu käyttöön uusia toimintamalleja ja palveluja. Näitä ovat esimerkiksi lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli, neljä Icehearts-joukkuetta sekä lasten mielenterveysongelmien ehkäisemiseen tarkoitettu Turun yliopiston Voimaperheet-toimintamalli.

Perheneuvolassa jonot ovat lyhentyneet ja perheet saavat apua ongelmiin varhaisemmassa vaiheessa, kun vuonna 2015 käyttöön otettiin palveluseteli parisuhdeterapiaan sekä kasvatukselliseen ohjaukseen ja neuvontaan.

Neuvoloita vahvistettu lasten määrän kasvaessa

Neuvolapalvelussa työskentelee nyt yhdeksän terveydenhoitajaa ja yksi neuvolapsykologi enemmän kuin kauden alussa. Uusista terveydenhoitajista kaksi tekee päätoimisesti kotikäyntityötä.

Pieniä neuvoloita on koottu vähitellen isommiksi yksiköiksi, jolloin niiden toimintamahdollisuudet ovat parantuneet. Neuvoloiden yhteyteen on tuotu lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyötä.

Hyvinvointineuvolan toimintamallia Keinua on laajennettu ja sen kattavuus kaupungin neuvoloista on noussut 83 prosentista (v. 2012) nykyiseen 96 prosenttiin. Tässä toimintamallissa varhaiskasvatus, lasten ja nuorten terveyspalvelut sekä lapsiperheiden sosiaalipalvelut auttavat lasta ja perhettä yhteistyössä.

Lasten ja nuorten poliklinikan kehittämisen myötä muun muassa astmaa sairastavien lasten hoitoa on parannettu perusterveydenhuollossa, ja palveluihin on saatu lastentautien erikoislääkärin ja terveydenhoitajan ohella lisää lasten ja nuorten kuntoutuksen ja sosiaalityön ammattilaisia.

Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuollossa hoidon saatavuus on parantunut merkittävästi, kun toimintatapoja on uudistettu ja lääkärien ja psykologien määrää on lisätty. Vuonna 2016 opiskelija saa lääkärinajan viikon sisällä, kun aiemmin kiireetöntä aikaa joutui odottamaan pisimmillään yli kuukauden ajan.

Mielenterveystyö ja kiireellisten sijoitusten kasvu vaativat toimia

Jatkossa Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen haasteena on muun muassa lasten ja nuorten mielenterveystyö ja sen edistäminen koulussa ja perusterveydenhuollossa. Lastensuojelussa kiireellisiä sijoituksia tehdään paljon, ja hoitovuorokausien määrä on vuonna 2016 noussut.

Kiireellisten sijoitusten määrän kasvuun pyritään tulevaisuudessa puuttumaan kehittämällä erityisesti lastensuojelun avohuollon sosiaalityötä ja tehostettua perhetyötä ja niiden toimintaedellytyksiä.

Tulevaisuudessa paneudutaan myös siihen, miten perheen lapset ja nuoret voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon aikuisten palveluissa ja vanhemmat lasten ja nuorten palveluissa.


Lisätietoja

Palvelujohtaja
Maria Päivänen
puhelin 050 591 1602
sähköposti [email protected]

Ylilääkäri
Tuire Sannisto
puhelin 050 468 9166
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen

Kuvat Opa Latvala