Siirry sisältöön

Kansi ja Areena -hankkeen asemakaavasta poikkeaminen hyväksyttiin

Julkaistu 20.12.2016 20.40

Poikkeamishakemus Tampereen Kansi ja Areena -hanketta koskevasta asemakaavasta (Sorinkatu, Naulakatu, Ratapihankatu) hyväksyttiin. Yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina 20.12.2016 myöntää SRV Rakennus Oy:lle luvan saada poiketa käyttötarkoituksesta, rakennusalasta, kerrosluvusta, harjakorkeudesta sekä auto- ja polkupyöräpaikoista.

Poikkeaminen myönnettiin monitoimiareenan, asuntojen sekä toimisto- ja liiketilan rakentamiseksi. Kyseessä on viisi tornitaloa ja monitoimiareena.

Areenan ja rakennusten muodostama kokonaisuus säilyy pääpiirteissään ennallaan, eikä rakennusoikeus ylity. Rakennusten toiminnoille esitetyt prosenttimäärät muuttuivat. Merkittävin muutos oli asumisen painotuksen lisääminen tornitaloihin. Kahteen rakennukseen tulee lisää liiketilaa. Yhden tornin ja monitoimiareenan rakennusala ylittää asemakaavassa määritellyn rakennusalan. Pysäköinti määriteltiin uudelleen uutta, voimassa olevaa pysäköintipolitiikkaa soveltaen. Autopysäköinti vähenee sadalla, ja pyörille tulee 900 pysäköintipaikkaa.

Talojen kerroslukuihin tulee yhdestä kolmeen kerrosta lisää. Tornitalojen korkeudet kasvavat kuitenkin vain 2 - 5 metriä, koska asuntojen kerroskorkeudet ovat matalampia kuin toimitiloissa. Areenarakennukseen tulee hotelli, jonka kohdalla rakennuksen itälaidassa kerrosluku kasvaa kolmella 11 kerrokseen.

Lupaehtojen mukaan kannen julkiset ulkotilat suunnitellaan laadukkaaksi osaksi kokonaisuutta rakennusluvan yhteydessä. Rakennuslupavaiheessa suunnitelmista pyydetään lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta. Asuinhuoneistot ja muut tilat on suunniteltava siten, että melu jää ohjearvojen alapuolelle.

Eteläkannelle rakennetaan monitoimiareena (48 000 kerrosneliömetriä) ja kaksi tornitaloa (yhteensä 22 000 kerrosneliömetriä) sekä pohjoiskannelle kolme tornitaloa (23 000 + 17 000 kerrosneliömetriä), joihin sijoitetaan liiketiloja, toimistoa ja asumista.

Rakentaminen toteutetaan Studio Daniel Libeskindin laatiman konseptisuunnitelman mukaan.


Lisätietoja

Asemakaavoitus/
Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908

Kansi ja Areena -hanke/
Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860


Teksti Anna-Leea Hyry