Siirry sisältöön

Taidemuseon ja Pyynikintorin suunnittelukilpailu alkaa

Julkaistu 15.12.2016 10.11

Tampereen taidemuseon laajentamisen suunnittelusta sekä Pyynikintorin ja museota ympäröivän alueen kehittämisestä ja täydentämisestä yksivaiheinen yleinen kansainvälisen kilpailu on alkanut. Tampereen kaupungin järjestämä kilpailu päättyy 15.3.2017.

Tampereen taidemuseo
 

Kilpailualue on 5,4 hehtaarin laajuinen, ja se sijaitsee Tampereen kaupungin keskusta-alueen tuntumassa Amurin ja Pyynikinrinteen kaupunginosissa. Kilpailualueen halkaisee vilkasliikenteinen pääkokoojakatu Pirkankatu. Kilpailualueella sen eteläpuolella sijaitsee Pyynikintori, Heinätori ja Heinäpuisto ja pohjoispuolella taidemuseon alue, johon kuuluu lisäksi kaksi puistoa.

Pyynikintoria rajaavat 1900 luvun alussa rakennetut asuinkerrostalot, lukiorakennus sekä nykyisin ravintolana toimiva entinen vaakahuone. Asuinrakennusten katutason kerroksissa sijaitsee palvelu- ja liiketiloja. Taidemuseorakennuksen tonttia rajaavat pääosin asuinkerrostalot sekä pohjoispuolella matala puurakennuksista muodostuva työläismuseokortteli.

Kilpailun tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on löytää Tampereen taidemuseon laajennuksen toteuttamiseksi arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu, jossa esteettiset, toiminnalliset ja teknis-taloudelliset sekä kestävän kehityksen tavoitteet on ratkaistu tasapainoisesti.

Kilpailulla halutaan kehittää museon tilallisia lähtökohtia ja koota eri toimipisteisiin hajautettua museotoimintaa yhteen sekä kohottaa museon vetovoimaa ja tunnettuutta paitsi taidekokoelmien myös vaikuttavan arkkitehtuurin kautta.

Kilpailussa haetaan myös kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia ideoita Pyynikintorin alueen kehittämiseksi ja täydentämiseksi korkeatasoisena ja elinvoimaisena julkisena kaupunkitilana. Suunnittelun tavoitteena on kohentaa torin yleisilme järjestämällä uudelleen torialueiden toiminnat. Keskeisenä lähtökohtana on pysäköintipaikkojen sijoittaminen maanalaiseen pysäköintilaitokseen Pyynikintorin alle.

Suunnittelun lähtökohtana on, että kilpailualueelle tulee sijoittaa ympäristöön sopivaa asuin-, liike ja toimistotilaa. Tavoitteena on mahdollisimman kustannusneutraali ratkaisu. Museon rakentamisen kustannuksia on tarkoitus kattaa kaavoitettavan rakennusoikeuden myynnillä.

Kilpailulla haetaan kokonaisuutena kaupunkirakenteellisia ja rakennustaiteellisia arvoja kunnioittavaa, korkeatasoista ja vaikuttavaa arkkitehtuuria sekä kaupunkitilaa, jossa myös liikenteelliset ja tekniset tekijät on huomioitu ja ratkaistu ansiokkaasti.

Kilpailun ohjelman luonnos oli lokakuussa nähtävillä mielipiteiden saamista varten, ja siihen liittyen järjestettiin myös yleisötilaisuus. Ennen kilpailun ratkaisemista yleisölle esitellään anonyymisti tuomariston valitsemien 5 - 15 kilpailuehdotuksen aineistoja. Tuomaristo voi hyödyntää saamansa palautteen arvostelussaan.

Ratkaisu syksyllä 2017

Kilpailu pyritään ratkaisemaan elokuussa 2017. Kilpailun tuomaristo antaa suosituksen Tampereen kaupungin hallitukselle kilpailun tuloksen pohjalta. Tarkoitus on, että museosuunnittelutyö annetaan voittaneen ehdotuksen tekijälle tai tekijöille.

Suunnittelukilpailuun osallistujilta edellytetään, että vähintään yhdellä kilpailuehdotuksen tekijöistä on oltava oikeus harjoittaa arkkitehdin ammattia omassa maassaan. Kilpailu on Suomen hankintalain mukainen suunnittelukilpailu, josta on julkaistu hankintailmoitus EU:n verkkosivuilla.

Palkintoina jaetaan yhteensä 175 000 euroa seuraavasti: ensimmäinen palkinto 70 000 euroa, toinen palkinto 45 000 euroa, kolmas palkinto 30 000 euroa sekä kaksi lunastusta, kumpikin 15 000 euroa.

Tuomaristo voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintoihin varatun summan toisinkin Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla. Kilpailun tuomaristossa on yhdeksän kaupungin nimeämää jäsentä sekä kaksi SAFA:n edustajaa. Lisäksi tuomaristo kuulee asiantuntijoita.


Lisätietoja

Ohjausryhmän puheenjohtaja
Apulaispormestari
Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898

Ohjausryhmän varapuheenjohtaja
Kilpailukykyjohtaja
Anna-Kaisa Heinämäki
puhelin 040 639 7701

Hankepäällikkö
Sakari Leinonen
puhelin 040 701 5792


Teksti Anna-Leea Hyry