Siirry sisältöön

Oppisopimuskoulutuksen kehittämisrahasto tukee hankkeita 342 500 eurolla

Julkaistu 15.12.2016 18.32

Tampereen kaupungin ylläpitämästä oppisopimuskoulutuksen kehittämisrahastosta rahoitetaan vuonna 2017 erilaisia hankkeita kaikkiaan 342 500 eurolla. Osaamis- ja elinkeinolautakunta päätti 15.12.2016 rahoittaa kehittämisohjelmia, joiden teemoina ovat Työelämän osaamisen kehittämisen ja yritysten elinvoimaisuuden tukeminen oppisopimuskoulutuksen avulla, Oppisopimuskoulutuksen läpäisyn varmistaminen ja Digitaalaisten työvälineiden käyttö oppisopimuskoulutuksessa.

Oppisopimuskoulutuksen yhteistyösopimuksessa mukana olevat oppilaitokset saavat rahoitusta seuraavasti: Tampereen aikuiskoulutuskeskukselle myönnettiin 90 000 euroa, Tampereen seudun ammattiopistolle 90 000 euroa, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistolle 40 000 euroa, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopistolle 10 000 euroa sekä Varalan urheiluopistolle 20 000 euroa.

Uutena hankkeena rahastosta rahoitetaan Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhdessä valmistelemaa Next Move 2 (NEMO2) oppisopimuskoulutusta koskevaa tutkimushanketta Ammatillinen asiantuntijuus, työelämäosaaminen ja työpaikka oppimisympäristönä oppisopimuskoulutuksessa. Tutkimushanke sisältää kolme osatutkimusta, jotka ovat Ammatillinen opettaja ja työelämäosaaminen, Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogiikka ja Opiskelijan itsesäätelyvalmiudet ammatillisen osaamisen kehittymisessä.

Tutkimuksen aiheet ja teemat niveltyvät myös ammatillisen koulutuksen reformin mukaiseen kehittämiseen. NEMO2 jatkaa tutkimustyötä, jota vuonna 2017 päättyvässä oppisopimuskoulutuksen tutkimusohjelmassa Next Move 1 (NEMO1) on jo aloitettu. Sen tutkimusaika on maaliskuusta 2017 helmikuuhun 2019. Kaikkiaan budjetti on 307 125 euroa, josta vuoden 2017 osuus on noin 59 500 euroa.

Lisäksi oppisopimuskoulutuksen kehittämisrahastosta tulee rahoitettavaksi aiemmin päätetyille ja vuonna 2017 päättyville hankkeille yhteensä 33 000 euroa. Rahoitus jakautuu seuraavasti: Tampereen yliopiston NEMO1 hankkeelle 16 000 euroa, Tredun Ohjaustutkimukselle (MAE) 5 000 euroa sekä Tredulle oppisopimusselvityksen laadintaan 12 000 euroa.

Oppisopimuskoulutuksen kehittämisrahastosta on rahoitettu oppisopimushankkeita vuodesta 2014 alkaen. Varat rahastoon ovat tulleet siirtona puretusta Pirkanmaan koulutuskuntayhtymästä, joka aikanaan hoiti alueellisesti oppisopimuskoulutusta, ja rahaa jäi vuosien aikana säästöön. Säästyneet varat rahastoitiin Tampereen ammattiopiston ja Pirkon yhdistymisen myötä oppisopimuskoulutuksen kehittämisrahastoksi.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Päivi Rajala
puhelin 040 806 3105
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell