Siirry sisältöön

Jätehuoltojaosto teki muutoksia sako- ja umpikaivolietteen taksaan

Julkaistu 14.12.2016 17.09

Alueellinen jätehuoltojaosto hyväksyi 14.12.2016 sekä jätetaksan ja ensimmäistä kertaa myös sako- ja umpikaivolietteiden taksan, koska vuoden alussa siirrytään kunnan järjestämään lietteen kuljetukseen. Sako- ja umpikaivolietteen jätehuoltopalveluille esitettiin tasataksaa, mutta palautteiden perusteella taksaa muutettiin. Vain kuljetusmaksu pysyy tasataksana, ja käsittelymaksu perustuu kuntien jäteveden puhdistamoiden lietteen vastaanottohintoihin. Taksasta poistettiin perusmaksu, joka olisi määräytynyt kaikille kiinteistöille.

Sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennysmaksu koostuu lietteen kuljetus- ja käsittelymaksusta. Lietteen kuljetusmaksu on kaikille kunnille sama, mutta käsittelymaksu on kuntakohtainen. Poikkeuksena ovat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n perustajakunnat Tampere, Kangasala, Orivesi, Lempäälä ja Pirkkala, joille myös lietteen käsittelymaksu on sama. Taksat tulevat voimaan vuoden 2017 alussa.

Sako- ja umpikaivolietteiden taksa koskee kaikkia muita jätehuoltojaoston toiminta-alueen kuntia paitsi Nokian kaupunkia, jolla on poikkeuslupa hoitaa lietteiden kuljetukset edelleen kiinteistön haltijan järjestämänä. Taksaesitys oli nähtävänä 19.10.–18.11.2016, jolloin asukkailla ja kunnilla oli mahdollisuus antaa palautetta siitä. Päivitetyssä lietetaksassa tarkennettiin myös lisätöiden kuvauksia, jotta lisätyömaksut eivät olisi este kaivojen huollolle. Taksasta myös poistettiin esimerkiksi hukkakäyntimaksu. Normaalityhjennykseen kuuluu kolme sako- tai umpikaivoa.

Jätehuoltojaoston toimialue kattaa 17 kuntaa eli Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (entisen Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnat.

Jätetaksaa tarkistettiin muuttuneiden kuljetuskustannusten takia

Alueellinen jätehuoltojaosto hyväksyi myös muiden kunnan vastuulla olevien jätteiden jätetaksan. Jäteastioiden tyhjennysmaksuihin tehtiin tarkistuksia muuttuneiden kuljetusurakkakustannusten takia. Osassa kunnista maksut alenivat, osassa pysyivät samoina ja osassa nousivat. Kustannuksiin vaikuttavat kuljetusmatka ja keräysvälinetyyppi.

Juupajoen ja Ruoveden kuntien sekajätteen tyhjennysmaksut alenevat vuoden 2017 alussa. Mänttä-Vilppulan, Pälkäneen ja Virtain sekajätteen tyhjennysmaksut pysyvät samalla tasolla kuin vuonna 2016. Myös Ikaalisten, Parkanon, Sastamalan Suodenniemen ja Mouhijärven sekä Vesilahden syväkeräysvälineiden tyhjennyshinnat alenevat.

Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Hämeenkyrön, Sastamalan ja Ylöjärven sekajätteen tyhjennysmaksuja korotetaan maltillisesti, myös osa Parkanon sekajätteen tyhjennysmaksuista nousee hieman.

Vuoden 2017 biojätteen tyhjennysmaksut pysyvät pääosassa kuntia saman suuruisina kuin vuonna 2016. Biojätehuoltoa tuetaan edelleen 500 000 eurolla. Kartongin, lasin ja metallin tyhjennyshinnat säilyvät vuonna 2017 ennallaan. Lasin ja metallin keräys on edelleen maksutonta biojätettä kerääville kiinteistöille. Uutena taksaan tuodaan muovin tyhjennysmaksu. Vuoreksen putkijärjestelmän jätemaksut pysyvät ennallaan. Myös pientuojahinnat jäteasemilla ja jätteenkäsittelykeskuksissa pysyvät ennallaan.

Aluejätepisteen käyttäjien maksut ovat jokaisessa toimialueen kunnassa saman suuruisia, ja ne nousevat1,5–1,8 %. Vuonna 2017 vakituisen asuinkiinteistön vuosimaksu on 109,53 €, yksin asuvan 72,91 € ja vapaa-ajan asunnon 60,84 €.

Kunnan julkisoikeudellisella jätemaksulla katetaan kuntien lakisääteisen jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kulut. Taksan tulee kannustaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteiden hyödyntämiseen. Jätemaksun tulee vastata kunnan tarjoamaa palvelutasoa. Jätetaksan hyväksyy alueellinen jätehuoltojaosto.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898

Vs. jätehuoltoinsinööri
Hannele Tiitto
puhelin 040 806 3362


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen