Siirry sisältöön

Asukastilaisuus maaperän kunnostuksesta Korkinmäessä ja kevyen liikenteen kiertoteistä 19.12.

Julkaistu 13.12.2016 13.01

Vihiojan läheisyydestä, Hervannan valtaväylän alikulun länsipuolelta Korkinmäen kohdalla on havaittu maaperässä sinne kuulumattomia jätteitä. Kunnostustyöstä ja kevyen liikenteen poikkeusjärjestelyistä järjestetään asukastilaisuus Muotialan monitoimitalolla (Muotialantie 64) maanantaina 19.12.2016 klo 17.30 – 19.30.

 

Joskus takavuosina alueelle luvattomasti läjitetyt jätemateriaalit ovat aiheuttaneet paikallista maaperän pilaantumista, kun jätteistä on maaperään joutunut metalleja ja jonkin verran myös öljyperäisiä aineita. Lainsäädännön edellyttämällä tavalla on selvitetty, että alueen maaperä tulee kunnostaa.

Kunnostustyömaan on tarkoitus käynnistyä tammikuun 2017 alkupuolella viikoilla 1–2, ja työn arvioidaan kestävän 4- 6 viikkoa. Työn aikana Hervannan valtaväylän alittava Vihiojan vartta kulkeva kevyen liikenteen väylä joudutaan katkaisemaan niin, että alikulku ei ole käytettävissä.

Yleisötilaisuudessa esillä olevassa suunnitelmanäyttelyssä voi tutustua hankkeeseen lähemmin. Kaupungin ja ympäristökonsultin Golder Associates Oy:n edustajat ovat tavattavissa tilaisuuden loppuun saakka.

Kaupungin ja konsultin edustajat esittelevät noin klo 18.00 – 18.45 hankkeen tarvetta ja taustaa, käytännön toteutusta, liikenne- ja muita vaikutuksia sekä niitä haittojen minimoimiseksi suunniteltuja toimia.

Työmaaliikenne kulkee Kyläkeinunkadun kautta

Käytännössä kunnostustyö toteutetaan siten, että pilaantuneet maa-ainekset kaivetaan kaivinkoneella ylös ja lastataan maansiirtoautoihin, joilla ne kuljetetaan alueen ulkopuolelle käsiteltäväksi. Kaikki maa-ainekset toimitetaan vastaanottopaikkaan, jolla on asianmukaiset luvat niiden vastaanottoon ja käsittelyyn. Tilalle tuodaan puhdasta maa-ainesta.

Työmaan liikenne kulkee Korkinmäessä Kyläkeinunkadun kautta, josta edelleen Korkinmäenkatua Hallilantielle ja Hervannan valtaväylälle. Kyläkeinunkadun nopeusrajoitus lasketaan 30 km / h työmaan ajaksi. Kuljetusreittivaihtoehtoja on selvitetty, ja Kyläkeinunkadun kautta tapahtuva liikenne todettiin parhaaksi vaihtoehdoksi. Työmaasta aiheutuva raskaiden ajoneuvojen määrä on noin 10 – 25 autoa päivässä. Autoliikenteelle ei aiheudu reittimuutoksia tai katkoksia.

Töitä tehdään ja myös kuljetuksia ajetaan maanantaista perjantaihin klo 7 – 18. Työn aikana voi aiheutua tavanomaista työmaamelua sekä lisääntynyttä liikenteen melua.

Pölyn leviämistä torjutaan tarvittaessa muun muassa puhdistamalla autojen renkaat ennen katuverkolle siirtymistä. Kuormat peitetään ajon ajaksi. Työmaalla ei seulota maa-aineksia, joten mahdollinen pölyäminen vastaa normaalia maanrakennustoimintaa.

Työmaa-alue aidataan ja ympäristöön tuodaan viittoja ja tiedotteita kevyen liikenteen ohjaamiseksi kiertoreiteille työn aikana. Haitat pyritään minimoimaan, ja työ suoritetaan mahdollisimman nopeassa aikataulussa, kuitenkin siten, että yöaika ja viikonloput rauhoitetaan.

Kartta työmaan sijainnista ja työmaaliikenteen reitistä. Kartta avautuu klikkaamalla isommaksi.


Lisätietoja

Kiinteistökehityskoordinaattori
Katariina Rauhala
puhelin 040 159 8808


Teksti Janna Riikonen

Kuvat Golder Associates Oy