Siirry sisältöön

Kehitysvammaisten perhehoidon maksuihin ja vähimmäispalkkioon muutoksia

Julkaistu 7.12.2016 17.56

Pirkanmaalla kehitysvammaisten erityishuoltona järjestettävästä pitkäaikaisesta perhehoidosta perittävä maksu muuttuu 1.1.2017 alkaen. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun tilalle tulee ylläpitomaksu, joka on 481,50 euroa kuukaudessa. Se sisältää ylläpidon lisäksi vuokran ja ateriat.

Perhehoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä työ- ja päivätoiminnan ateriamaksuja. Sen sijaan omat terveydenhuoltokulunsa asiakas maksaa itse.

Pitkäaikaisen perhehoidon maksua muutetaan, koska perhehoidon maksuja yhdenmukaistetaan asumispalveluissa perittävien maksujen kanssa. Uutta ylläpitomaksua varten Pirkanmaan kehitysvammaisten perhehoidon yksikössä on tehty perusteellinen selvitys.

Perhehoitajille hyvinvointi- ja terveystarkastus joka toinen vuosi

Perhehoitajalle maksettavan pitkäaikaisen perhehoidon palkkion vähimmäismäärää henkilöä kohden nostetaan vuoden 2017 alusta alkaen 784,03 euroon kuukaudessa.

Perhehoitajilla, jotka eivät ole työterveyshuollon piirissä, on mahdollisuus käydä joka toinen vuosi hyvinvointi- ja terveystarkastuksessa. Tarkastukset järjestetään keskitetysti Pirkanmaan kehitysvammaisten perhehoidon yksikön kautta.

Maksujen ja vähimmäispalkkion muutokset perustuvat viime kesänä voimaan tulleeseen perhehoitolain muutokseen.

Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta päätti asiasta 7.12.2016.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Päivi Mattila
puhelin 0500 628 038
sähköposti [email protected]

Projektipäällikkö
Katariina Somppi
puhelin +358417302954
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala