Siirry sisältöön

Betoni- ja tiilijätteen käsittely ja välivarastointi Lielahden teollisuusalueella sai ympäristöluvan

Julkaistu 7.12.2016 14.05

Ympäristö- ja rakennusjaosto myönsi 7.12.2016 Tampereen kaupungin kiinteistötoimelle ympäristöluvan betonin ja tiilen käsittelylle sekä välivarastoinnille Lielahden entisellä teollisuusalueella. Käsittely on puhtaan purkujätteen pulverointia ja murskausta. Käsittelyalue sijaitsee Lielahden entisen kemihierretehtaan eteläpuolella, muutaman sadan metrin päässä Paasikiventiestä. Lielahden koululle murskaimen sijaintipaikasta on yli 700 metriä ja lähimpään asutukseen Federleynkadulle noin 550 metriä.

Murskausta tehdään arkipäivisin kello 7–20 noin kuusi kertaa vuodessa, ja murskausjakso kestää enintään kaksi viikkoa kerrallaan. Alueella arvioidaan käyvän enimmillään noin 150 raskasta ajoneuvoa päivässä, ja kuljetukset ajetaan pääosin entisen tehdasalueen sisäisen katuverkon kautta Lielahdenkadulle ja sieltä edelleen kantatielle 65.

Betoni ja tiili tulevat Tampereen kaupungin purkukohteista, ja niiden vastaanotto- ja käsittelymäärä on enintään 49 500 tonnia vuodessa. Jätteen varastointialuetta laajennetaan ja varastointimääriä lisätään vaiheittain. Käsitelty betoni- ja tiilimurske hyödynnetään Tampereen kaupungin rakennushankkeissa.

Murskauksesta on laadittu melumallinnus. Sen mukaan murskaus ei ylitä valtioneuvoston asettamia melun ohjearvoja lähimmillä asuinalueilla eikä Lielahden koulun alueella. Puhtaista betoni- ja tiiliaineksista ei aiheudu riskiä pohjavedelle ja maaperälle. Jonkin verran pölypäästöjä aiheutuu kuormien purkauksesta, murskauksesta ja materiaalin kasaamisesta sekä liikennöinnistä. Tarvittaessa katuja on pestävä ja työmaateitä kasteltava. Myös murskattavaa betoni- ja tiilijätettä on tarvittaessa kasteltava.

Ympäristöluvassa hakijaa on velvoitettu huomioimaan myös lähistöllä sijaitseva Nottbeckien sukuhauta. Pöly ei saa myöskään vaurioittaa alueen rakennuskantaa.

Määräaikainen ympäristölupa on voimassa 30.12.2025 saakka, mutta jos alueen rakentaminen alkaa aikaisemmin, purkujätteen käsittely päättyy asuinrakennusten käyttöönottotarkastuksiin mennessä, mahdollisesti jo vuoden 2021 aikana.


Lisätietoja

Ympäristötarkastaja
Jaana Lappeteläinen
puhelin 040 806 3448


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen