Siirry sisältöön

Tampereen Raitiotie Oy:n hallitusta täydennettiin

Julkaistu 2.12.2016 16.13

Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 2.12.2016 kokouksessaan täydentää Tampereen Raitiotie Oy:n hallitusta kahdella henkilöllä. Hallitukseen nimettiin Kari Ruohonen (liikenneviraston entinen ylijohtaja, eläkkeellä) ja toimitusjohtaja Elisa Saarinen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Edellisessä liiketoimintajaoston kokouksessa 10.11. hallituksen jäseniksi nimettiin vuorineuvos Kari Neilimo (varapuheenjohtaja), rakennusneuvos Jukka Terhonen, johtaja Pekka Pohjoismäki, toimitusjohtaja Asko Koskinen (puheenjohtaja) ja toimitusjohtaja Kirsi Koski.

Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen ja myös kuntalain 47 pykälän mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Osakeyhtiölaki ei sinällään määrää hallituksen jäsenen osaamisesta, mutta sisältää rajoja muun muassa esteellisyyden ja kelpoisuuden kautta. Lisäksi osakeyhtiölaki määrää hallituksen tehtävistä ja vastuista, jolloin lähtökohtana on hallituksen kyky suoriutua näistä.

Vaikka hallituksen jäsenet valitaan yleensä kalenterivuodeksi kerrallaan, koskee kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston ohjaus kahden vuoden toimikautta. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2016-2017 ja se päättyy kevään 2018 yhtiökokoukseen.

Tampereen kaupunginhallitus päätti 28.11., että kaupunki perustaa Tampereen Raitiotie Oy:n. Kaupunginhallitus hyväksyi osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja perustamissopimuksen. Tampereen Raitiotie Oy on hankkeena erittäin merkittävä seudullinen hanke. Investoinnin kokonaisarvo on 400 miljoonaa euroa.

Yhtiö ottaa vastuulleen raitiotien vaatiman investoinnin rahoituksen järjestämisen, Raitotieallianssin toteuttamissuunnitelman ja option kunnossapitosopimuksesta sekä kaluston hankinta- ja kunnossapitosopimuksen. Yhtiö perustetaan keskinäisenä kiinteistöyhtiönä eli kaupunki maksaa yhtiölle vastiketta raitiotieinfrasta ja käypää vuokraa kalustosta toteutuneiden kustannusten mukaan.

Yhtiö aloittaa heti perustamisen jälkeen sopimusneuvottelut ja rahoitusjärjestelyt. Yhtiö osallistuu lisäksi raitiotieallianssin toimintaan rakentamisvaiheessa. Investointivaiheen jälkeen Tampereen Raitiotie Oy keskittyy järjestelmän omistamiseen ja kunnossapidon koordinointiin yhdessä kaupungin kanssa.


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Arto Vuojolainen
puhelin 050 345 1397
sähköposti [email protected]

Kalervo Kummola
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell