Siirry sisältöön

Lastenkulttuurin laatukäsikirja lisää laadukasta kulttuuria lasten ja nuorten arkeen

Julkaistu 2.12.2016 13.01

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto julkaisi torstaina 24.11. Vantaalla Tiedekeskus Heurekassa pidetyssä Valtakunnallisessa lastenkulttuurifoorumissa Lastenkulttuurin laatukäsikirjan. Laatukäsikirja on pitkään alalla työskennelleiden lastenkulttuuritoimijoiden tekemä julkaisu siitä, millaisista elementeistä syntyy laadukas lastenkulttuuri.

Laadun mittaaminen ja laadun todentaminen ovat keinoja ilmentää työn vaikuttavuutta. Laadun osoittaminen kulttuurialalla on tunnetusti haastavaa. Lastenkulttuurin laatukäsikirja sisältää laadun määritelmiä ja mittareita, jotka auttavat kaikkia lasten- ja nuortenkulttuurikentällä työskenteleviä tutkimaan ja näyttämään laadun toteutumista omassa työssään. Käsikirja on kuvaus siitä, mitä kohti lastenkulttuuria kannattaa kehittää, jotta laatu kasvaa.

Laadukkaasti ja ammattimaisesti tuotetut lasten ja nuorten taide- ja kulttuuripalvelut tukevat monipuolisesti lapsen ja nuoren persoonallista kasvua ja osallisuutta. Lastenkulttuurin laatua tulee kasvattaa määrätietoisesti, sillä kaikilla lapsilla on oikeus ammattitaidolla tehtyyn taiteeseen ja kulttuuriin. Lastenkulttuurissa yhdistyvät pedagoginen ja taiteellinen osaaminen, ja siksi lastenkulttuurikeskusten henkilökunnan tulee olla ammattitaitoista. Laadukkuus ei silti merkitse perinteistä tai tylsää.

– Laatu ei tarkoita puhdasta, mautonta ja hajutonta. Ei myöskään rajoittavaa, vaan avartavaa niin tekijöille kuin kokijoille. Lastenkulttuuri ei ole vain odotusten täyttämistä vaan se on sekä tekijän että vastaanottajan näkökulmasta myös jotain, mitä ei ole osattu odottaa: odotukset ylittävää, yllättävää, haastavaa ja toisinaan myös ärsyttävää, kuvailee Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton puheenjohtaja, Tat, Päivi Setälä.

Lastenkulttuurin laatukäsikirja tarkastelee lastenkulttuurissa ja taidekasvatuksessa toteutuvaa laatua eri lähtökohdista. Sitä tarkastellaan lapsilähtöisyyden, ammattimaisuuden, saavutettavuuden, kokemuksellisuuden ja yhteistyön näkökulmista. Käsikirja on myös kuvaus siitä, miten Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto edistää asiaa omassa ja jäsenkeskustensa toiminnassa.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto haluaa levittää laadukasta ja saavutettavaa lastenkulttuuria, sillä liiton tavoitteena on tuoda laadukas lastenkulttuuri mahdollisimman monen lapsen ja nuoren arkeen. Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoon kuuluu 25 lastenkulttuurikeskusta Helsingistä Lappiin. Liitto edistää laadukasta lastenkulttuuria mm. luotsaamalla vuonna 2016 käynnistynyttä Taidetestaajat-hanketta. Taidetestaajat vie vuosina 2017–2020 kolme kahdeksasluokkalaisten ikäryhmää vierailulle kahteen taidelaitokseen.

Lastenkulttuurin laatukäsikirja on nyt maksutta ladattavissa ja kaikkien toimijoiden vapaasti hyödynnettävissä Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton www.lastenkulttuuri.fi-verkkosivuilla.


Lisätietoja

Saara Vesikansa
puhelin 050 563 4366
sähköposti [email protected]


Teksti Saara Vesikansa