Siirry sisältöön

Normaalikoulun laajennuksen ja päiväkodin asemakaavaehdotus nähtävillä

Julkaistu 2.12.2016 8.21

Tampereen Normaalikoulun laajennuksen ja uuden päiväkodin mahdollistava asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin nähtäville yhdyskuntalautakunnassa tiistaina 29.11.2016. Asemakavaehdotus on nähtävillä 1.12.2016–2.1.2017

Normaalikoulun tontille mahdollistetaan koulurakennuksen laajentaminen 7 500 kerrosneliömetrillä nykyiselle Mustametsän alueelle. Päiväkodille muodostuva tontti

osoitetaan julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi, jonka rakennusoikeus on 3500 kerrosneliömetriä. Kaava-alueen keskelle jäävä osa Mustametsästä kaavoitetaan lähimetsäksi, jonka pinta-ala on noin 7 800 neliömetriä. Yleisten alueiden kaavamääräyksiä ajanmukaistetaan.

Ehdotusvaiheessa luontoselvitystä päivitettiin mäkihiilikoihavainnon perusteella. Mäkihiilikoi on erittäin uhanalainen perhoslaji. Asemakaavassa mäkihiilikoin elinolosuhteiden säilyminen on huomioitu päiväkodin tontin eteläosaan merkityllä suojelumääräyksellä.

Kaavamuutos voidaan toteuttaa asemakaavan saatua lainvoiman. Asemakaavan toteutuksesta ja aikataulusta vastaa normaalikoulun osalta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja päiväkodin osalta Tampereen Tilakeskus liikelaitos.

Aineistot ovat nähtävänä Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä ja internetissä. Mahdolliset muistutukset yleisesti nähtävillä olevista kaava-asioista tulee toimittaa nähtävilläoloaikana Tampereen kaupungin kirjaamoon.

Mustametsän kehittämisestä verkkokysely

Asemakaavamuutos pienentää nykyistä Mustametsän aluetta. Vaikutusten lieventämiseksi metsää päätettiin kehittää paremmin oppilaitoksia, päiväkotia ja lähialueen asukkaita palvelevaksi. Villi vyöhyke ry on laatimassa Mustametsän kehittämisestä yleissuunnitelmaa, jonka luonnos on kaavaehdotuksen aineistossa.

Mustametsän kehittämiseen liittyvä internetkysely on auki kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana eli 2.1. saakka. Kyselyyn vastaamalla käyttäjät voivat osallistua Mustametsän kehittämiseen. Kyselyn tulokset otetaan huomioon myös yleissuunnitelman viimeistelyssä.


Lisätietoja

Toimistoarkkitehti
Päivi Veijola
puhelin 040 183 5678