Siirry sisältöön

Tampereen raitiotien rakentamista valmistellaan

Julkaistu 1.12.2016 9.05

Raitiotien ensimmäisen osan, väli Hervanta–keskusta–Tays, rakentamistyöt käynnistyvät keväällä 2017. Ensimmäisiä työvaiheita ovat työmaatukikohtien perustaminen, työmaan aitaukset, puiden kaato sekä johto- ja putkisiirrot. Työkohteissa tehdään työnaikaisia liikennejärjestelyjä. Maarakennustyöt aloitetaan maalis-huhtikuussa sääolosuhteet huomioiden.

Osa 1 sisältää 15 kilometriä kaksiraiteista rataa keskustasta Hervantaan ja Taysille sekä varikon Hervantaan. Osan 1 rakentaminen kestää noin neljä vuotta ja se on tarkoitus avata raitiotieliikenteelle vuonna 2021. Rakentamistyöt käynnistyvät vaiheittain.

Osan 1 rakentaminen on jaettu viiteen lohkoon: keskusta, Kaleva, Hervannan valtaväylä, Hervanta ja varikko.

Vuonna 2017 maarakennustyöt, katurakentaminen ja siltatyöt aloitetaan seuraavissa kohteissa:

– LOHKO 1:

• Pirkankatu (Pyynikintorin kohta, Mariankadun liittymä)

• Hämeenkadun länsipää (Hämeenpuiston ja Näsilinnankadun välinen kortteli)

• Rautatienkadun ja Itsenäisyydenkadun liittymä

• Itsenäisyydenkadun pohjoinen ajorata

– LOHKO 2:

• Sammonaukio

• Sammonkatu, johto- ja putkisiirrot

– LOHKO 3:

• Hervannan valtaväylä

• Useita siltakohteita

– LOHKO 4:

• Insinöörinkatu, pohjoispää

– väli Kanjoninkatu-Opiskelijankatu

– väli Teekkarinkatu-Atomipolku

• Hermiankatu ja Atomipolku

– LOHKO 5:

• Varikon alue, maarakennustyöt

Rakentamissuunnittelu on meneillään ja toteutusaikataulu sekä työnaikaiset liikennejärjestelyt tarkentuvat kevään 2017 aikana. Lähtökohtana raitiotien rakentamisen aikataulusuunnittelussa on, että raitiotien toteuttamisen vaatimat asemakaavat ja katusuunnitelmat ovat lainvoimaisia. Kaavojen ja lupien voimaantulon mahdollinen viivästyminen saattaa vaikuttaa rakennustöiden aloitusajankohtiin ja kokonaisaikatauluun.

Raitiotie tulee sijoittumaan kaduittain seuraavasti:

- Pirkankatu: raitiotie kulkee keskellä katua omalla kaistallaan

- Hämeenkatu: raitiotie kulkee keskellä katua sekaliikennekaistalla bussien kanssa

- Itsenäisyydenkatu: länsipäässä raitiotie kulkee eteläisellä ajoradalla ja itäpäässä keskellä katua omalla kaistallaan

- Teiskontie: raitiotie kulkee nurmiratana keskellä katua omalla kaistallaan katupuiden välissä

- Sammonkatu: raitiotie kulkee nurmiratana keskellä katua omalla kaistallaan katupuiden välissä

- Hervannan valtaväylä: raitiotie kulkee sepeliratana omalla väylällään länsipuolella tietä

- Insinöörinkatu:

o raitiotie kulkee välillä Kanjoninkatu-Orivedenkatu Opiskelijankatu omalla kaistallaan kadun keskellä

o raitiotie kulkee välillä Orivedenkatu Opiskelijankatu omalla kaistallaan kadun reunoilla

o raitiotie kulkee välillä Opiskelijankatu-Arkkitehdinkatu kadun keskellä sekaliikennekaistalla

- Hermiankatu: raitiotie kulkee ajoradan pohjoispuolella omalla kaistallaan

Raitiotieallianssi rakentaa raitiotieradan ja varikon sekä niihin suoranaisesti liittyvät rakenteet sekä tekniset järjestelmät. Raitiotieallianssin töiden kanssa samaan aikaan kaupunki tekee katusuunnitelman ja voimassa olevan asemakaavan mukaisia kadunrakennustöitä mm. Rieväkadulla.

Raitiotien toisen osan linja tulee kulkemaan keskustasta Lentävänniemeen. Osan 2 kehitysvaihe on ajoitettu vuosille 2020–2021 ja rakentaminen vuosille 2021–2024. Tavoiteaikataulun mukaan raitiotieliikenne keskustasta Lentävänniemeen alkaa vuonna 2024.

Raitiotien toteutuksesta vastaa Raitiotieallianssi, jonka muodostavat Tampereen kaupunki VR Track Oy, YIT Rakennus Oy ja Pöyry Finland Oy. Toteutusvaiheen allianssisopimus allekirjoitettiin 29.11.2016.


Lisätietoja

Raitiotiehanke
Kehityspäällikkö
Ville-Mikael Tuominen
puhelin 050 343 0700

Raititotieallianssin toteutusvaihe
Projektipäällikkö
Mikko Nyhä
puhelin 040 863 0450


Teksti Sari Yrjölä/Anna-Leea Hyry