Siirry sisältöön

Veteraanit sekä iäkkäiden kotona asuvien palvelut TampereSeniorin kärkiteemoina 2016–2017

Julkaistu 23.11.2016 18.13

Tampereen kaupungin TampereSenior-ohjelmassa keskitytään vuosina 2016–2017 vahvistamaan kaikkein iäkkäimpien kuntalaisten kotona asumista ja kehittämään heidän palvelujaan. Keskeisenä ryhmänä ovat sotiemme veteraanit.

Veteraanien palveluja kehitetään yhdessä valtionhallinnon edustajien ja veteraanijärjestöjen kanssa. Ensisijaista on kuitenkin rohkaista veteraaneja vaikuttamaan omiin palveluihinsa omien tarpeidensa ja toiveidensa pohjalta. Yhteydenpito ja vuorovaikutus on aloitettu kirjeitse, nyt sitä jatketaan myös puhelimen välityksellä. Jatkossa kehitetään kotikäyntejä ja aikaisempaa yksilöllisempää ohjausta ja neuvontaa.

TampereSenior-ohjelma kokoaa yhteen Tampereen kaupungilla käynnissä olevia ikäihmisten palvelujen kehittämiseen liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita, arvioi niiden tuloksia sekä levittää ja jalkauttaa hankkeissa syntyneitä parhaita käytäntöjä. Samalla ohjelmassa tehdään näkyväksi hankekehittämisen tavoitteita ja kootaan hankkeita ymmärrettäviin, lähellä arkea ja elämää oleviin kokonaisuuksiin.

Osana ohjelmaa arvioidaan projektien hallintaa, erityisesti niiden ohjaus- ja johtoryhmien työskentelyä hankkeiden tavoitteisiin verrattuna sekä jäsenten rooleja ja mahdollisuuksia edistää ikäihmisten kotona asumista, asiakaslähtöisiä palveluja ja ratkaisukeskeisiä toimintamalleja. Samalla tuetaan hankkeita saavuttamaan tavoitteensa yhdessä hanketyöntekijöiden kanssa. Ohjelmassa arvioidaan myös ikäihmisten palvelujen rakennetta ja sen osana muun muassa pitkäaikaisen laitoshoidon ja sairaalahoidon osuutta palvelurakenteesta.

TampereSenior-ohjelma alkoi vuonna 2012 ja sen on tarkoitus kestää vuoteen 2020 saakka. Lokakuun alusta sitä on vetänyt Eeva Päivärinta

Piirroskuva: TampereSenior-hankkeen logo

Lisätietoja

TampereSenior-ohjelman johtaja
Eeva Päivärinta
puhelin 050 359 3413
sähköposti [email protected]