Siirry sisältöön

Koukkujärvelle rakennetaan biolaitos

Julkaistu 18.11.2016 12.09

Pirkanmaan Jätehuolto Oy rakentaa Nokian Koukkujärvelle uuden biolaitoksen, jossa tullaan käsittelemään 17 kunnan biojätteet sekä Nokian jätevedenpuhdistamolla syntyvät lietteet. Laitos kytkeytyy osaksi Kolmenkulman alueelle kehittyvää bio- ja kiertotalouskeskusta.

Mädätysprosessissa syntyy biokaasua, jota voidaan käyttää sähkön- ja lämmöntuotannossa tai jalostaa vähäpäästöiseksi liikennepolttoaineeksi. Prosessi tuottaa myös maanparannusainetta, jota voidaan jatkojalostaa erilaisiksi lannoitevalmisteiksi.

– Lannoitetuotanto varmistaa typen ja fosforin korkeatasoista ravinnekiertoa. Kartoitamme muun muassa luomulannoitetuotannon mahdollisuuksia, kertoo erityisasiantuntija Elina Tiira Pirkanmaan Jätehuollosta.

– Tällä hetkellä biojätteet käsitellään Tarastenjärvellä kompostointilaitoksessa ja lietteet kompostoidaan Koukkujärvellä. Nykyiseen kompostointikäsittelyyn verrattuna uusi ratkaisu tuo merkittäviä etuja, koska laitoksessa pystytään hyödyntämään myös biojätteen ja lietteiden energia, kertoo Tiira.

Ensimmäinen biokaasulaitos mitoitetaan käsittelemään biojätettä ja puhdistamolietteitä kuivamädätysmenetelmällä yhteensä 60 000 tonnia vuodessa. Vuodesta 2024 varaudutaan käsittelemään jätteitä yhteensä 160 000 tonnia vuodessa kahdella biokaasulaitoksella. Kapasiteetin lisäyksellä varaudutaan käsittelemään myös Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon puhdistamolietteet.

Tavoitteena on tuotannollisen toiminnan käynnistäminen syksyllä 2018.

Bioratkaisujen ympäristövaikutuset arvioidaan

Uusi biolaitos liittyy laajempaan Koukkujärven bioratkaisuun, joka koostuu biokaasulaitoksen lisäksi Nokian Veden jätevedenpuhdistamosta. Bioratkaisulle tehdään yhteinen ympäristövaikutusten arviointi. YVA käynnistyy arviointiohjelman julkaisemisella.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään muun muassa tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia selvitetään ja miten selvitykset tehdään. Lisäksi ohjelmaan sisältyy suunnitelma osallistumisen järjestämisestä.

Arviointiohjelma on nähtävillä muun muassa Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla sekä osassa Nokian, Sastamalan, Tampereen ja Ylöjärven kirjastoja. Kommentit ohjelmaan voi jättää 16.1.2017 mennessä Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Hankkeen YVA-konsulttina toimii Pöyry Finland Oy ja yhteysviranomaisena Pirkanmaan ELY-keskus.

Kaikille avoin yleisötilaisuus arviointiohjelmasta järjestetään keskiviikkona 30.11. klo 18 Nokian kaupungintalon valtuustosalissa (Harjukatu 23).

Lisätietoja

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Erityisasiantuntija
Elina Tiira
puh. (03) 240 5511


Teksti Paula Pokkinen