Siirry sisältöön

Koukkuniemen ja Rauhaniemen asemakaavaehdotus nähtävillä

Julkaistu 17.11.2016 11.26

Koukkuniemen ja Rauhaniemen alueiden asemakaavaehdotus on nähtävillä 19.12.2016 saakka. Tampereen yhdyskuntalautakunta päätti asiasta tiistaina 15.11.2016. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Koukkuniemen tuleva kehittyminen myös tavallisen asumisen alueena, vahvistaa alueen merkitystä viher- ja virkistysalueen osana ja parantaa alueen liikenneturvallisuutta.

Suunnittelualue sijaitsee Lapinniemen ja Petsamon kaupunginosissa, Koukkuniemessä, Rauhaniemessä ja Näsijärven ranta-alueilla, noin kahden kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta. Suunnittelualue rajautuu Lapinkaareen, Rauhaniementiehen, Kaupin kansanpuistoon sekä Näsijärveen. Suunnittelualueella on Koukkuniemen vanhainkodin toimintaan liittyviä rakennuksia, perhetukikeskus Päiväperho, Rauhaniemen kansankylpylä ja Rauhaniemen pienvenesatama sekä yhdistysten venesatamat.

Kaavaratkaisussa Koukkuniemen ja Päiväperhon toiminnat jatkuvat. Yksittäisiä rakennuksia sekä alueen merkittävää kulttuuriympäristöä suojellaan asemakaavalla. Julkisista viheralueista keskeinen on rantareitti. Virkistyskohteiden liittyminen Kaupin alueeseen on ollut suunnittelussa keskeistä.

Asuntoja noin 640 asukkaalle

Asemakaavaehdotuksen mukaan alueelle tulee noin 28 800 kerrosneliömetriä uutta asuinpinta-alaa, mikä tarkoittaa laskennallisesti asuntoja noin 640 asukkaalle. Kaksi nykyistä rakennusta, Koivula ja Lehtelä, korvataan asuinkerrostaloilla.

Kolme viisikerroksisista lamellitaloa ja kahdeksankerroksista pistetaloa sijoittuvat viuhkamaisesti muodostettavalle tontille. Rantaan tulee neljä kaksikerroksista asuintaloa. Pysäköintitilat rakennetaan maan alle.

Asemakaavalla erotetaan Koukkuniemen ranta-alueet yleisiksi viheralueiksi ja erotetaan Urpulan rakennus omalle kerrostalotontilleen, mikä mahdollistaa vanhainkotirakennuksen muuttamisen normaaliksi asuinkerrostaloksi. Nykyisellä puistoalueella sijaitsevat kerhojen venesatamat erotetaan omaksi venesataman alueekseen.

Asemakaava-alueen koko on noin 26 hehtaaria. Alueen rakennusoikeus vähenee noin 13 000 kerrosneliömetriä, koska yleisten alueiden tonttien rakennusoikeutta tarkennetaan tarpeen mukaiseksi. Myös kaava-alueen korttelialue pienenee, koska osa nykyisestä korttelialueesta muutetaan yleiseksi alueeksi.

Kaavaa voidaan toteuttaa heti sen saatua lainvoiman. Koukkuniemen toiminta on kuitenkin lähivuodet jatkumassa nykyisellään, joten kaavan mahdollistama uuden asuinalueen rakentuminen on todennäköistä vasta 2020-luvulla.

Rauhaniementien kerrostalot uusitaan

Lapin alueen reunassa Rauhaniementiellä olevien kerrostalojen alueen muutettu asemakaava hyväksyttiin myös 15.11.2016 yhdyskuntalautakunnassa nähtäville, ja se on nähtävillä 19.12.2016 saakka.

Viisi nykyistä viisikerroksista asuinkerrostaloa korvataan ehdotuksen mukaan kuudella uudella, 8 - 9 kerrosta korkealla asuintalolla. Nykyiset talot on rakennettu vuosina 1975 - 1976 Rauhaniementien ja Lapin pientaloalueen pohjoiseen laskevan rinteen ala-osaan.

Pysäköintiin varattu korttelialue laajenee itään päin noin 9 metriä. Kerrostalokortteli laajenee etelään päin, Lapin puiston alueelle, noin 4 metriä.Kerrostalokorttelin käyttötarkoitus sallii myös liike-, toimisto- työ- ja palvelutilojen rakentamista.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Katarina Surakka
puhelin 040 806 3935

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908