Siirry sisältöön

Työ ja koulutus yhdistyivät oppisopimusprojektien tuloksena

Julkaistu 4.11.2016 15.34

Tekniikan oppisopimuspolut ja JousTO Välkky -projektien tuloksia esitellään 9.11. hankkeiden loppuseminaarissa Valkeakoskella. Tilaisuudessa työnantajat, opiskelijat ja opettajat kertovat kokemuksiaan työn ja koulutuksen joustavasti yhdistävästä oppisopimuksesta ja jakavat hyviä käytäntöjä edelleen.

Tekniikan oppisopimuspolut -projektin tavoitteena oli suunnitella ja pilotoida parhaiten soveltuvat väylät työllistymiseen kone- ja metalli-, metsä- sekä logistiikka-alojen opiskelijoille yhdistämällä oppisopimuskoulutusta ja oppilaitosmuotoista koulutusta. Projektissa luotiin sujuva käytännön yhteistyömalli nuorten oppilaitosmuotoisen koulutuksen ja oppisopimuskeskuksen välille, jonka avulla opiskelija siirtyy vaivattomasti koulusta työpaikalle. Projekti tarjosi yrityksille erilaisia mahdollisuuksia kouluttaa uutta osaavaa työvoimaa yhdessä oppilaitosten kanssa. Projekti toteutettiin yhdessä Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston kone- ja metallialan ja Lapin ammattiopiston metsä ja logistiikka -alojen kanssa.

JousTO Välkky -verkostonhanke yhdisti oppisopimuskoulutusta, työssäoppimista ja oppilaitosmuotoista koulutusta joustavasti. Tavoitteena oli kehittää ja ottaa käyttöön työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevia uusia oppimisratkaisuja ja –ympäristöjä. Projektissa luotiin edellytyksiä henkilöstön uudenlaiselle osaamiselle ja toimintatavalle sekä tavoitteita tukevien rakenteiden vahvistamiselle. Samalla luotiin kone- ja metallialalle, logistiikka-alalle sekä rakennusalalle joustava ja yksilöllinen X+Y-malli, jonka pohjana on aiempi 2+1 -malli, jossa kahden vuoden opintojen jälkeen nuorella on ollut mahdollisuus jatkaa kolmas vuosi palkallisella oppisopimuksella. Mallia on laajennettu niin, että oppisopimusjakso voi olla missä tahansa opintojen vaiheessa. Mukana projektissa olivat Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Hyria koulutus Oy ja Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky.

Lisätiedot:
Tekniikan oppisopimuspolut
Projektipäällikkö Kari Rantalainen
Tredu
[email protected]
p. 0500-626529

JousTO Välkky
Työelämäkoordinaattori
Teija Kunelius, Valkeakosken ammattiopisto
[email protected]
p. 044 706 1088


Teksti Jaana Raukola