Siirry sisältöön

Pyöräilyn talvikausi alkaa Tampereella marraskuun alussa

Julkaistu 1.11.2016 12.43

Tampereella siirryttiin pyöräilyn talvikauteen 1. marraskuuta. Talvikausi näkyy keskustassa siten, että joitain yhdistettyjä kävely- ja pyöräteitä palautuu talviajaksi jalkakäytäviksi, joilla ei saa pyöräillä. Ne merkitään jalkakäytävää osoittavilla liikennemerkeillä. Esimerkiksi Hämeenkadun jalkakäytävät ovat pääosin vain jalankulkijoiden käytössä. Parhaiten talvipyöräily onnistuu A+ ja A-kunnossapitoluokkiin kuuluvilla pyöräilyn pääreiteillä.

Hämeenkadulla voi talvikautena 1.11–15.4. pyöräillä Hatanpään valtatieltä Hämeensillan eteläpuolta Keskustorin itäreunaan saakka. Hämeenkadun pohjoispuolella voi pyöräillä Keskustorin kohdalla olevalla pyörätiellä. Muut osuudet Hämeenkadulla ovat talvikaudella jalkakäytäviä. Myös Hämeenkadun itäpään elävöittämiskokeilun pyörätieosuudet ovat talvella jalkakäytävinä.

Pyöräilyn pääreittien talvikunnossapitoa parannetaan

Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat määritelleet yhteiset talvihoidon käytännöt ja laatukriteerit pyöräteille ja jalkakäytäville. Kaupunkiseudulla otetaan käyttöön uusi kunnossapitoluokka A+, johon kuuluvat seudulliset pyöräilyn pääreitit ja muut pääreitit, jotka toimivat merkittävinä työmatkapyöräily reitteinä Tampereella hoitoluokka A+ otettiin käyttöön vuoden 2016 alusta.

Jalkakäytävät ja pyörätiet on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan A+, A ja B. A+ -hoitoluokan kävely- ja pyörätiet aurataan aamulla kello 7 mennessä sekä iltapäivällä klo 16 mennessä. A-luokan kävely- ja pyörätiet on aurattava kello 7 mennessä. Auraus A+ ja A -luokan pyöräteillä käynnistyy kun irtolunta on 3 cm. B-luokan väyliä aletaan aurata, kun väylällä on irtolunta 5 cm ja A-luokan väylät on aurattu. Talvikunnossapidon laatua seurataan työmaapäiväkirjojen, GPS-pohjaisen raportoinnin, kelitietojen sekä lumen ja sohjon mittaamisen avulla.

Tampereella on käytössä karttapohjainen palautejärjestelmä, jossa voi antaa palautetta katujen ja puistojen kunnossapidosta. Kunnossapidon palautejärjestelmä löytyy osoitteesta http://is.ramboll.fi/tre_yllapito_julkinen/.

Puistoalueella olevat talvikunnossapidetyt kävely- ja pyörätiet on merkitty liikennemerkeillä. Kaikkia puistokäytäviä ei kunnossapidetä talvisin.

Kartta A+ ja A-luokan pyöräteistä löytyy verkosta sivulta www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/pyoraily-ja-jalankulku.


Lisätietoja

Liikenneinsinööri
Timo Seimelä
puhelin 040 758 2104


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen