Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki uudisti työnantajille myönnettävää rekrytointilisää

Julkaistu 30.9.2016 15.24

Tampereen kaupunki myöntää tukea kaupunkiseudulla toimiville yrityksille, rekisteröityneille yhdistyksille sekä säätiöille, jotka palkkaavat tamperelaisen työttömän. Tuella halutaan edistää työttömien työllistymistä madaltamalla työnantajan rekrytointikynnystä.

Rekrytointilisä myönnetään työnantajille harkinnanvaraisesti. Tukea voidaan myöntää pitkäaikaistyöttömien ja nuorten sekä kotoutumislain alaisten maahanmuuttajien työllistämisen vauhdittamiseksi. Tuki on osa Tampereen kaupungin työllisyydenhoitoa ja sitä koordinoi kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö. Osaamis- ja elinkeinolautakunta hyväksyi 29.9.2016 työllistämistuen uudet myöntämisperiaatteet.

Työnantajien rekrytointilisä on 600 euroa kuukaudessa pääsääntöisesti puolen vuoden ajan. Yhdistyksille ja säätiöille voidaan myöntää puolen vuoden jatkotuki, jos työjaksoon yhdistetään osaamisen kehittämistä tai muita työllistymistä edistäviä toimenpiteitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työhönvalmennus tai tuella palkatun siirtäminen toisen työnantajan tehtäviin.

Myös jatkotyöllistymisen rekrytointikynnystä madalletaan uudella rekrytointipalkkiolla. Kertaluontoinen rekrytointipalkkio on 1800 euroa. Se maksetaan, jos työnantaja työllistää työnhakijan vähintään vuodeksi. Työsuhteen voimassaoloaika voidaan laskea rekrytointilisän alusta. Palkkio on tarkoitettu yrityksille. Yhdistyksille palkkio voidaan maksaa, jos työllistetty jatkosijoittuu yhdistyksestä yritykseen ilman tukia.

Työllistämistuki on ollut kaupungilla jo käytössä, mutta sen hyödyntäminen on vähentynyt merkittävästi vuoden 2016 aikana. Syyskuun alun tietojen mukaan Tampereen työllistämistuen 500 000 euron määrärahasta oli käytetty vasta 200 000 euroa. Tähän arvioidaan olevan syynä vuoden 2016 alusta voimaan tulleet Tampereen työllistämistukeen tehdyt muutokset sekä TE-toimiston palkkatukimäärärahojen vähentyminen ja kohdennukset.

Jotta Tampereen kaupungin maksama tukimääräraha olisi mahdollisimman tehokkaasti käytössä, tukea ei enää sidota TE-toimiston palkkatukeen, vaan sitä voidaan käyttää itsenäisenä rekrytointikynnystä alentavana tukena.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Tuula Mikkonen
puhelin 040 800 4962
sähköposti [email protected]

Projektipäällikkö
Riina Hiipakka-Lahti
puhelin 040 800 4954
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell