Siirry sisältöön

Tredun kaksi työelämäyhteistyöesimerkkiä viiden parhaan joukossa OPH:n kilpailussa - voittajat julkistetaan 10.-11.10.

Julkaistu 30.9.2016 13.03

Tredun kaksi työelämäyhteistyöprojektia kilpailee viiden parhaan joukossa OPH:n parhaat käytännöt -kilpailussa. Kilpailuun osallistui 151 ehdotusta. Voittaja julkistetaan 10.-11.10. Helsingissä pidettävässä Hyvät käytännöt -seminaarissa. Tredun esimerkit koskivat hotelli- ja ravintola- ja cateringalan kokonaan työpaikalla suoritettavaa tutkintoa ja yli tutkintoalojen menevää yrityksissä toteutettavaa sähköalan, prosessiteollisuuden, kone- ja metallitekniikan ja logistiikka-alojen Cleantech-kurssia.

Kilpailussa etsittiin kuvauksia käytännöistä, jotka parhaiten edistävät ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä tukevat reformin tavoitteita. Kilpailu oli avoin kaikille koulutuksen ja tutkinnon järjestäjille.

Tredun Cleantech-kurssi yhdisti eri teknologioita ja erilaista osaamista

Cleantech -kurssi rikkoi perinteitä ja sovelsi yhteisopettajuutta ja vertaisoppimista yli tutkintoalojen. Työelämässä korostuu tänä päivänä entisestään moniosaajuus sekä yhteistyö- ja projektitaidot yhdistettynä toimintaympäristön muutoksiin. Kokeiluprojektissa rikottiin perinteinen tapa opettaa ja sovellettiin yhteisopettajuutta sekä projekti- ja vertaisoppimista yli tutkintorajojen. Oppiminen ei ollut aikaan ja paikkaan sidottua. Projektia tarkastellaan myös kaupallisesta näkökulmasta ja jatkokehitystä silmällä pitäen. Projektin tuotoksen on tarkoitus toimia myös liikkuvana oppimisympäristönä.

Cleantech -kurssilla oli opiskelijoita ja opettajia niin sähkön-, prosessin-, kone- ja metallitekniikan kuin logistiikankin aloilta. Lähipäivät kiersivät eri toimipisteissä ja yrityksissä. Tavoitteena oli tutustua Cleantech -yrityksiin. Opiskelijoiden tehtävänä oli rakentaa uusiutuvalla aurinkoenergialla toimiva juomavettä tuottava laitteisto oppilaitoksen resursseilla.

Tredun hotelli- ja ravintola- ja cateringalan 50 opiskelijaa suorittavat kokonaan tutkintonsa seitsemässä eri yhteistyöyrityksessä

Tredun hotelli- ja ravintola- ja cateringalan opettajat tekivät aloitteen kokonaan työpaikalla suoritettavasta tutkinnosta. Seitsemän yhteistyöyritystä lähti innokkaasti mukaan uudenlaiseen toteutukseen. Opettajat ja opiskelijat ovat työskennelleet Juvenes yhtiöiden, Hermian, Kulma Sarviksen, Dynamon, Campus Ravitan, Scandic Hotellien ja Sokos Hotellien työpaikoilla.

Jakson aikana opiskelijat opiskelevat työpaikalla opetussuunnitelman mukaisia työtehtäviä opettajan laatiman työvuorolistan mukaan yrityksen tarpeiden ja aikataulun mukaisesti, nimetyn työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Jakson tarkoituksena on sekä ammatin oppiminen käytännönläheisesti että yhteistyön lisääminen oppilaitosten ja työpaikkojen välillä. Lisäksi oppilaitokseen saadaan tietoa alan työtehtävistä ja uusista muutossuunnista sekä ammattitaitoon liittyvistä oppimistarpeista.

Palaute mukana olevilta yrityksiltä on ollut erittäin positiivista ja henkilöstö on ottanut opiskelijat hyvin vastaan. Opettajat ovat päivittäneet työelämäosaamistaan ja yritysten tietous koulutuksesta on lisääntynyt. Tuloksena on entistä paremmin toimiva yhteistyö kaikkien osapuolten kesken.

Palkittavat käytännöt valitsee Opetushallituksen esikarsinnan pohjalta arviointiraati, jossa ovat edustettuina TEM, AMKE, OAJ, Kuntaliitto, SAK, EK, STTK, MTK, Suomen Yrittäjät, SAJO, Sakki ry ja Osku ry.Lisätietoja

Projektipäällikkö
Anne Haapalehto
puhelin 050 582 4103
sähköposti [email protected]

Koulutuspäällikkö
Ari Holsti
puhelin 050 441 8812
sähköposti [email protected]


Teksti Jaana Raukola