Siirry sisältöön

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen

Julkaistu 29.9.2016 13.12

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hyväksyi osaltaan vuoden 2017 talousarvioesityksen kokouksessaan 27.9.2016.

Talousarvioesityksessä on huomioitu muun muassa Tampere-talon laajennuksen lisäkustannukset, uuden Muumimuseon ja pääkirjasto Metson perusparannusten valmistuminen sekä Tesoman jäähallin uudisrakennus. Talouden tasapainottamiseksi kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen maksuihin kohdistuu korotuspaineita. Lisäksi edellisvuosien tapaan tavoitellaan henkilöstösäästöjä lähinnä eläköitymisiä hyödyntämällä.

Talousarvioesitys on laadittu uuden lautakuntarakenteen mukaisesti. Hyvinvoinnin palvelualue aloittaa toimintansa uudella organisaatiolla 1.1.2017. Organisoinnin ollessa kesken talousarvioesitys on valmisteltu palvelukokonaisuuksittain. Uudet poliittiset toimielimet aloittavat 1.6.2017, jolloin sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen yksilöjaosto sekä sivistys- ja kulttuurilautakunta aloittavat toimintansa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksessä sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan palvelut sijoittuvat kokonaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -palveluryhmään.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat 35,885 miljoonaa euroa, toimintamenot 377,337 miljoonaa euroa ja toimintakate 341,452 miljoonaa euroa. Investointimenot ovat 6,675 miljoonaa euroa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesitys on laadittu 5,189 miljoonaa euroa annettua nettokehystä pienemmäksi. Ero johtuu pääosin siitä, että kilpailukykysopimuksen henkilöstömenoja vähentäviä vaikutuksia ei ole kohdistettu vielä kehysvaiheessa yksiköille.

Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Vuoden 2017 talousarvio tulee kaupunginvaltuuston päätettäväksi 14.11.2016.


Lisätietoja

Sivistyspalvelujen johtaja
Lauri Savisaari
puhelin 040 801 6081
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki