Siirry sisältöön

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta hyväksyi vuoden 2017 talousarvioesityksen

Julkaistu 28.9.2016 20.30

Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta hyväksyi 28.9.2016 omalta osaltaan vuoden 2017 talousarvioesityksen. Vuonna 2017 painopistettä siirretään ennaltaehkäisyyn ja perustason palveluihin. Palveluissa korostuvat digitalisaation hyödyntäminen ja palvelujen oikea-aikaisuus.

Talousarvioesitys on laadittu uuden, 1.6.2017 aloittavan, lautakuntarakenteen mukaan. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan asiat kuuluvat sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitykseen. Talousarvioesitys sisältää myös Orivedelle järjestettävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Talousarviokehyksen mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenojen vuonna 2017 tulisi olla 666,362 miljoonaa euroa. Summaan sisältyy myös ikäihmisten palvelujen sekä lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan alaisia palveluja.

Väestön kasvun ja ikääntymisen sekä korkean työttömyysasteen takia palvelua tarvitsevien asiakkaiden määrä kasvaa. Jotta lisääntyneeseen palveluntarpeeseen pystyään vastaamaan tiukassa taloudellisessa tilanteessa ilman palveluiden karsimista, joudutaan korottamaan asiakasmaksuja. Vuoden 2017 alussa terveyskeskuskäynti lääkärillä maksaa 18,30 euroa (nyt 17,70 euroa), lääkärintodistus enintään 47,50 euroa (45,50 euroa) sekä suun terveydenhuollossa 18 vuotta täyttäneillä ehkäisevä hoito 7,80 euroa (7,30 euroa) ja proteettiset toimenpiteet enintään 198 euroa (191,30 euroa).

Vuonna 2017 kaikessa toiminnassa edistetään sähköisten omahoito- ja asiointipalvelujen käyttöä. Esimerkiksi sairaalapalveluissa otetaan käyttöön sähköiset esitietolomakkeet, tekstiviestivastaukset ja muistutukset sekä suojatut sähköpostiyhteydet (Web-viestit) asiakkaiden kanssa. Suun terveydenhuolto puolestaan liittyy Kanta-arkistoon vuoden 2017 vaihteessa.

Kiirevastaanottoja arki-iltaisin ja viikonloppuisin

Tampere osallistuu valinnanvapauslainsäädäntöä valmistelevaan Valintakokeilut sote-palveluissa -hankkeeseen, mikäli sille saadaan sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustus. Hankkeen myötä noin 22 000 tamperelaista Kaukajärveltä ja Hakametsästä voisivat valita, hoidetaanko heidät kaupungin omalla terveysasemalla vai yksityisen tai kolmannen sektorin palveluissa.

Perusterveydenhuollossa aloitetaan kiirevastaanotot arki-iltaisin ja viikonloppuisin niin sanotun päivystysasetuksen mukaisesti.

Juuri avatun Koilliskeskuksen toiminta laajenee vuonna 2017, kun Atalan terveysaseman sekä useiden pienten koillisen alueen hammashoitoloiden toiminta siirtyy Linnainmaan terveysaseman kiinteistöön. Kiinteistöön tulee myös tiloja perhetyölle ja kotihoidolle.

Aikuisten sosiaalipalveluissa kehitetään yhdessä työllisyydenhoidon palveluiden kanssa mallia, jossa sekä työllisyys- että sosiaalipalveluja tarvitsevan asiakkaan palvelujen tarve arvioidaan yhdellä kertaa.

Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi 1.1.2017.

Kaupungin omissa mielenterveys- ja päihdepalveluissa parannetaan hoitoon pääsyä. Asumispalveluita ja avopsykiatrian palveluja lisätään ja avohoidossa palveluja tarjotaan myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Hervannassa Väkipyöränkadulla Pirkanmaan Sininauhan ylläpitämä palveluasumisyksikkö siirtyy kaupungin omaksi toiminnaksi helmikuun 2017 alussa. Palhoniemen huoltokodin toiminta on tarkoitus korvata muilla toiminnolla vuoden 2017 loppuun mennessä.

Vammaispalveluissa tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten asumispalveluja vuosittain 20 paikalla. Asumispalveluja järjestetään ensisijaisesti niille nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille, jotka asuvat vielä lapsuudenkodeissaan. Orivedelle valmistuu syksyllä kehitysvammaisten ympärivuorokautisen ja ohjatun asumisen yksiköt.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun omavastuun taso määritellään uudelleen ja siihen varataan tarvittava määräraha.

Erikoissairaanhoidossa ei ole suunnitteilla vuodelle 2017 uusia tehtäväsiirtoja tai keskittämisiä, vaan tavoitteena on varmistaa jo tehtyjen rakennemuutosten toteutuminen ja niille tavoitteeksi asetettujen hyötyjen toteutuminen.

Perustason erikoissairaanhoitoa, perusterveydenhuoltoa ja mielenterveyspalveluja vahvistetaan siirtämällä 3,5 miljoona euroa vaativan erikoissairaanhoidon määrärahoista.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Mika Vuori
puhelin 040 806 3132
sähköposti [email protected]

Mikko Aaltonen
puhelin 050 3022 110
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala