Siirry sisältöön

Kiinnostaako opiskelijoita politiikka? POLKU-tutkimusprojektin tulokset julkaistaan 28.9. Tampereen yliopistolla

Julkaistu 27.9.2016 12.38

Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijat teettivät viime keväänä POLKU -tutkimusprojektin, jonka tarkoituksena oli tuottaa uutta tietoa toisen asteen opiskelijoiden poliittisesta kiinnittymisestä, kuten kiinnostuksesta politiikkaa kohtaan, suhteesta yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja luottamuksesta päätöksentekijöihin. Tutkimustulokset julkaistaan Tampereen yliopistolla 28.9. klo 14.00-16.00.

POLKU -tutkimusprojekti on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Tampereen yliopiston ja Åbo Akademin nelivuotista konsortioprojektia (CONTRE - Pathways to Political Trust 2015-2019, www.uta.fi/contre ). Tutkimusta varten koottiin kyselytutkimusaineisto, joka koostuu huhtikuussa 2016 kerätyistä Tampereen seudun lukiolaisten ja ammatillista perustutkintoa nuorten koulutusohjelmassa suorittavien opiskelijoiden kyselytutkimusvastauksista. Otanta toteutettiin ottamalla yhteyttä oppilaitosten yhteiskuntaopin opettajiin ja opinto-ohjaajiin, jotka välittivät kyselyn opiskelijoilleen. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 981 henkilöä, joista 35 prosenttia oli Tampereen seudun ammattikoululaisia.

Tutkimustulokset esitellään Tampereen yliopistolla 28. syyskuuta klo 14-16. Julkistamistilaisuus alkaa kahdella puheenvuorolla; professori Elina Kestilä-Kekkonen puhuu nuorten poliittisesta luottamuksesta, minkä jälkeen Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston johtaja, dosentti Sami Borg pohtii omassa puheenvuorossaan nuorten osallistumista ja suhtautumista vaikuttamiseen. Näiden kahden puheenvuoron jälkeen esitellään tutkimuksen keskeisimmät tulokset.

Tilaisuus päättyy vapaamuotoiseen paneelikeskusteluun, jonka teemana on alustavasti "Miksi politiikka ei maistu nuorille?". Panelisteiksi on kutsuttu yksi ammatillisen koulutuksen ja yksi lukion opiskelija, yksi henkilökunnan edustaja sekä yksi Polku-projektia toteuttamassa ollut Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelija.Teksti Jaana Raukola