Siirry sisältöön

Lasten ja nuorten hyvinvointi koulupsykologipäivien keskiössä

Julkaistu 20.9.2016 15.41

Psykologiainstituutti ja koulupsykologien ammatillinen työryhmä järjestävät valtakunnalliset koulupsykologien neuvottelupäivät Tampereella 22.–23.9.2016. Koulupsykologipäivien teemana on tänä vuonna tamperelaisittain ’Miälenterveyttä kouluihin nääs’.

Tavoitteena on, että koulupsykologin palvelut ovat koulussa matalan kynnyksen palveluita, joihin on helppo tulla koulupäivän aikana. Koulupsykologin palveluiden avulla voidaan ehkäistä lasten ja nuorten vakavampia mielenterveysongelmia. Lain mukaan oppilaan on päästävä koulupsykologin vastaanotolle seitsemän päivän sisällä.

Koulupsykologi osallistuu koulussa esimerkiksi koulukiusaamisen ehkäisemiseen, koulun kriisityön suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä koulun toimintakulttuurin kehittämiseen.

Tampereella koulupsykologin tapaa vuosittain noin 2400 lasta tai nuorta

Tampereella toimii perusopetuksessa 18 koulupsykologia. Toisen asteen koulutuksessa on seitsemän koulupsykologia.

Lukuvuonna 2015–2016 Tampereella koulupsykologin vastaanotolla kävi 1671 perusopetuksen tai esiopetuksen eri oppilasta ja toisella asteella yhteensä 721 opiskelijaa.

Koulupsykologin vastaanotolle ensisijaisia tulon syitä olivat perusopetuksessa oppimiseen liittyvät vaikeudet, käyttäytymiseen liittyvät ongelmat sekä tunne-elämän pulmat. Toisella asteella ensisijaisia tulon syitä olivat masentuneisuus, ahdistuneisuus, stressi ja uupumus.

Kuluvana lukuvuonna Tampereen kouluissa ja oppilaitoksissa painotetaan erityisesti yhteisöllistä oppilashuoltoa. Yhteisöllinen oppilashuoltotyö kuuluu koulussa kaikille ja siihen osallistuvat myös oppilaat, opiskelijat ja huoltajat. Kouluissa kokoontuvat yhteisölliset oppilashuoltoryhmät, joiden tavoitteena on kehittää kouluyhteisöön muun muassa lasten ja nuorten hyvinvointia sekä mielenterveyttä tukevia toimintatapoja. Yhteisöllinen oppilashuolto on myös tärkeä osa koulupsykologin työtä.

Seminaari pohtii hyvinvointia kouluissa monesta näkökulmasta

Koulupsykologipäivien aikana käsitellään lasten ja nuorten mielenterveyden tukemista sekä oppilaitoksen yhteisön että yksittäisen lapsen tai nuoren näkökulmasta. Tilaisuudessa kuullaan muun muassa Suomen psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtolaa, jonka teemana on hyvinvoinnin lisääminen oppilaitoksessa.

Vuoden 2015 psykologiksi nimetty Minna Martin puolestaan kertoo lasten ja nuorten mieliala- ja ahdistusongelmista.

Koulun arjessa lasten ja nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia voidaan tukea monella tavalla. Tampereen yliopistollisen keskussairaalan EVA -yksikön psykologi Tiina Röning puhuu nuorten mielen hyvinvoinnista ja tunnehallinnasta koulun arjessa. Opettajan työn tukeminen on psykologian tohtori Vesa Närhen aiheena. Vesa Närhi on Niilo Mäki Instituutin erityisasiatuntija ja toimii ProKoulu -tutkimushankkeessa.

Päivillä käsitellään myös ajankohtaista teemaa pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -nuorten huomioimisesta koulussa. Aiheesta kertoo psykologian tohtori Kirsi Peltonen Tampereen yliopistosta.

Valtakunnalliset koulupsykologien neuvottelupäivät järjestetään yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Tampereella pidettävään tilaisuuteen osallistuu kaikkiaan 160 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen koulupsykologia eri puolilta Suomea. Koulupsykologien neuvottelupäivät järjestetään joka toinen vuosi.


Lisätietoja

Opiskelijahuollon päällikkö
Marja Nurmi-Vuorinen
puhelin 040 672 3225
sähköposti [email protected]

Johtava psykologi
Raija Antikainen
puhelin 040 801 6689
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen