Siirry sisältöön

Koiviston alueen esiopetuksen perheille syksyllä kysely koulusta

Julkaistu 12.9.2016 14.06

Koiviston koulun oppilasalueen huoltajille torstaina 8.9.2016 järjestetyssä info- ja keskustelutilaisuudessa käytiin läpi alueen koulujärjestelyjä. Tilaisuudessa pohdittiin vaihtoehtoa, jossa alueen koulunsa aloittavia oppilaita ohjattaisiin ensi syksystä lähtien vuosittain yhden ryhmän verran Tampereen yliopiston normaalikouluun Nekalaan. Nämä oppilaat kävisivät ala- ja yläkoulunsa normaalikoulussa.

Tämä ratkaisu helpottaisi tilannetta ahtaaksi käyvässä Koiviston koulussa. Nykyiset esiopetusryhmät on muodostettu sen mukaan, että kaikki alueen lapset menisivät Koiviston kouluun. Tilaisuudessa sovittiin, että kaupunki selvittää tänä lukuvuonna esiopetuksessa olevien lasten huoltajien mielipiteen tulevasta koulusta syyskuussa järjestettävällä kyselyllä. Perheiltä kysytään, haluavatko vanhemmat lapsensa aloittavan koulun ensi syksynä Koiviston koulussa vai normaalikoulussa.

Seuraavan vuoden esiopetusryhmät muodostettaisiin jo uuden koulupolun mukaisesti, mikäli päätös koulupolun muuttamisesta tehdään. Koulupolku voisi muuttua esimerkiksi Hallilantien ja Vihiojan väliin jäävällä alueella, jolta on tähän saakka menty pääsääntöisesti Koiviston kouluun ja jolta jatkossa siis mentäisiin normaalikouluun.

Vanhempainillassa Tampereen yliopiston normaalikoulun ja Tampereen kaupungin edustajat vastasivat huoltajien kysymyksiin. Tilaisuudessa todettiin, että perheiden toiveita pyritään kuuntelemaan esiopetusryhmiä koottaessa ja ohjaamaan lapset kouluihin joustavasti.

Koiviston koulu jo täynnä

Koulupolun muutosta Koivistossa selvitetään, koska Hatanpään koulupolkuun kuuluvat koulut (Hatanpää, Härmälä, Koivisto, Peltolammi) ovat täynnä ja niille tarvitaan lisätilaa. Nekalan koulukiinteistöstä vapautuu tilaa syksyllä 2017, kun Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio siirtyy pysyvästi yliopistokampukselle.

Koulupolun muuttuminen tarkoittaisi muutosta myös normaalikouluun siirtyvien oppilaiden yläkouluun. Oppilaat kävisivät normaalikoulussa alakoulun ja myös luokat 7–9, kun taas Koiviston koulusta siirrytään kuudennen luokan jälkeen Hatanpään kouluun. Ratkaisulla on vaikutuksia myös alueen esiopetuspaikkoihin.

Muutosten tausta ja päätösaikataulu

Kaupunki joutui kesäkuussa selvittämään alueen koulupolkuja yllättäen uudelleen, kun Tampereen yliopisto kertoi päätöksestään siirtää normaalikoulun lukion toiminta Nekalasta pysyvästi yliopiston yhteyteen. Tämän vuoksi normaalikoulun vuokraamasta Nekalan koulutalosta vapautuu tilaa lukuvuoden 2017–2018 alussa. Samalla normaalikoulun luokat 5–6 siirtyvät Nekalan koulukiinteistöstä lukion tilalle Kuokkamaantielle.

Tampereen kaupungin osalta Nekalan koulutalon käyttö on osa Tampereen kaupungin etelän alueen palvelumallityötä, jota valmistellaan parhaillaan. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päättää koulupoluista, kun se aikaisintaan lokakuussa käsittelee etelän alueen lasten ja nuortenpalvelujen selvitystä ja kehittämissuunnitelmaa.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki
Perusopetuksen rehtori
Leena Kostiainen
puhelin 050 363 7069
sähköposti [email protected]

Tampereen yliopiston normaalikoulu
Johtava rehtori
Vesa Toivonen
puhelin 050 544 4459
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen